Mer pengar än väntat till utredning av förorenad mark

Naturvårdsverket har beviljat 640 000 kronor till att undersöka och utreda objektet Kubikenborgs såg/ Fönsterfabriken i Sundsvalls kommun.

Totalt sett har Naturvårdsverket beslutat att 1 840 000 kronor ska delas ut till Västernorrlands län år 2012.

- Det är avgörande att de områden som har en mycket stor risk för människors hälsa eller miljö åtgärdas. Sundsvall har varit framgångsrik i att söka statliga medel för åtgärder. Förutom nytta för miljön skapar undersökning och åtgärder av förorenade områden förutsättningar för ny markanvändning i några av kommunens mest attraktiva delar, säger miljödirektör Andreaz Strömgren.

Kubikenborgs såg/Fönsterfabriken – Sundsvalls senaste statsbidragsobjekt
Den bedrivna verksamheten har inneburit bland annat impregnering av virke genom doppning i pentaklorfenol. Verksamheten avslutades innan 1969 och ingen ansvarig finns kvar.

Pågående utredningsobjekt
Härmed läggs nu ytterligare ett objekt på listan över gamla sågverk som utreds med statliga medel i kommunen. Liknande objekt som kommunen driver med statlig finansiering är:

  • Svartvik Norra, fd sulfidmassafabrik (slutrapport under 2012)
  • Essvik/Nyhamn, fd industriområde
  • Karlsvik, fd sågverk
  • Nyvik, fd sågverk
  • Ankarsvik, fd sågverk
  • Nacksta, oljeskada

Länsstyrelsen gör också undersökningar
För år 2012 planerar länsstyrelsen att göra översiktliga undersökningar på följande objekt:

  • Nynäs, fd sågverk (Alnö)
  • Utviks fd sågverk (Alnö)
  • Viskans fd sågverk (Viskan)
  • Sundvalls krom- och förnicklingsfabrik (Grönborgs)

Kontaktperson
Anna Hed
Miljöinspektör
Telefon: 060: 19 11 72

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera