Norrbackaskolans pedagoger får möjlighet att lära sig mer om kommunikationsutveckling genom studiebesök på skola i London

Den 5-6 juni besöker lärare, specialpedagoger, elevassistenter och rektor Jack Tizard School i London. Syftet med studiebesöket är att lära sig mer om Alternativ kompletterande kommunikation (AKK).

Norrbackaskolan, som är en grundsärskola med inriktning mot träningsskola, kommer bland annat att ta del av hur man på Jack Tizard School arbetar med inkludering (inklusion) och kommunikationsutveckling för elever som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå.

Många skolor i England har kommit långt i arbetet med AKK och att få ta del av deras erfarenheter och lärdomar är viktigt för att kunna utveckla den egna verksamheten. All pedagogisk personal som har möjlighet åker på studieresan. Alla som jobbar med skolans elever ska få samma chans att bredda sina kunskaper och erfarenheter.

De erfarenheter och kunskaper som personalen kommer att ta med sig hem ska användas till att optimera alla elevers utveckling och lärande.

- Jag är övertygad om att de lärdomar och erfarenheter vi gör kommer att generera spår i vardagen som utvecklar och optimerar våra elevers lärande. Jag ser det också som ett led i arbetet att vi i Sundsvalls kommun ska bli bästa skolkommun 2021, säger Ann Catrin Sundling, rektor.

Norrbackaskolan har sökt och blivit beviljade projektmedel, bland annat statliga medel, till studieresan. Personalen kommer att redovisa sina lärdomar och erfarenheter för Barn- och utbildningsnämnden.

Kontaktperson
Ann Catrin Sundling
Mobil: 073 2751834

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media