Nu är den nya vägen till Södra Berget klar

Nu finns en ny väg till toppen från och med den 2 september. Vägen har blivit rakare, mindre brant, fått ny beläggning, räcken, belysning och en parkeringsficka där man kan stanna till och se ut över Sundsvalls vackra stad.

I samband med vägbygget har en ny gång- och cykelbana byggts. Det blir nu enklare och säkrare för gående och cyklister att ta sig upp för berget samtidigt som att den gamla, brantare vägen finns kvar för de lite mer äventyrligt lagda, säger Stefan Näslund, projektledare, stadsbyggnadskontoret.

Den gamla vägen finns kvar av flera anledningar bland annat erbjuder den en möjlighet att ta sig till en ny utsiktsplats där du kan slå dig ner med ditt medhavda fika, en annan anledning är vägen kan fungera som tillfällig parkering vid olika arrangemang. Dessutom erbjuder den gamla vägen fortfarande möjlighet till backtävlingar.

Den nya vägen är efterlängtad av många inte minst vintertid. Den nya vägen gör det inte bara enklare att ta sig upp för berget, det kommer att förenkla underhållet av vägen avsevärt, säger Erland Solander, stadsbyggnadsnämnden ordförande.

Vägen kommer att vara öppen för trafik fredagen den 2 september.

Kontaktpersoner:
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndes ordförande
Tfn: 060-19 13 23, 070-601 40 93

Stefan Näslund, projektledare, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 12 78, 070-343 51 82

Bildtext: Här arbetades med färdigställandet av nya vägen till Södra Berget. Foto: Stefan Näslund

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media