Nu gör vi plats för Sundsvalls nya skatepark

Under den här veckan börjar arbetet med att göra plats för en skatepark längs ån, mellan SCA-huset och Teliahuset. Arbetet innebär bland annat att 18 träd på grönytan ska avverkas. Skateparken väntas vara färdig hösten 2013.

- Äntligen får Sundsvalls största ungdomsförening en sommaranläggning för skateboard och BMX, säger Lars-Ove Johansson, ungdoms- och fritidschef vid kommunens förvaltning Kultur & Fritid.

Det är designbyrån Pivotech som utformar skateparken. Designen är fortfarande på skisstadiet och de senaste förslagen ska diskuteras till veckan med representanter för de aktiva åkarna i Sundsvalls skate- och BMX-förening Drakstaden. Föreningen har redan en fin inomhushall. 

Placeringen i centrala Sundsvall stämmer väl med Stadsvision Sundsvall från 2006, där sundsvallsborna hade resonerat sig fram till ett önskat aktivitetsstråk längs Selångersån. Här har det under senare år byggts café, sittplatser och basketplaner Nu blir aktivitetsstråket utbyggt hela vägen från Skepparplatsen till Himlabadet.  

- Det är en trend bland kommuner i hela landet att de här anläggningarna läggs centralt, säger Lars-Ove Johansson. Skateboard och BMX är ingen tillfällig fluga, de har båda kommit för att stanna.

Kontakt:
Lars-Ove Johansson, ungdoms- och fritidschef, Kultur & Fritid
Telefon 060-19 19 59, 070- 653 38 44

Benny Ersson, projektledare, Stadsbyggnadskontoret
Telefon 060-19 13 07, 070-191 21 31

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.