Nu har alla studenter någonstans att bo

För tre veckor sedan stod drygt 100 studenter utan bostad.
Idag är kösituationen löst.
- Vi är glada över att alla studenter har någonstans att bo nu när de påbörjar sina studier här i Sundsvall, säger Camilla Hjältman, chef för kundcenter.

När Mittuniversitet slår upp portarna för sina studenter idag har alla någonstans att bo. För ett par veckor sedan såg situationen för bostadsgarantin helt annorlunda ut. Mittuniversitet kunde då konstatera att de antagit 200 fler campusstudenter vilket gjorde att trycket på Mitthems studentlägenheter ökade.

Arbetet med att lösa bostadsbristen för studenterna har varit intensivt. Dagliga kontakter med Sidsjö Hotell- och konferens, HSB, Härnösandshus och Bergafjärdens camping har gett resultat.
- Vi har haft täta kontakter med andra fastighetsägare varje dag för att kunna lösa situationen och är tacksamma för all hjälp vi fått. Vissa placeringar har blivit väldigt lyckade där vi fått höra att studenterna är nöjda, säger Camilla Hjältman.

En av dem som ingått i det dagliga kontaktnätet är Joachim Sjövall, ordförande på Studentkåren i Sundsvall.
- Mitthem ringde i varningsklockan i ett tidigt skede, och vi har under denna tid jobbat med en öppen och tydlig dialog sinsemellan. Något som vi sätter stort värde på, säger han.

Under de veckor som gått har Mitthem tillsammans med Studentkåren också sett över de fall där studenter slutat studera men fortfarande bor kvar i studentlägenheter.
Under hösten kommer en analys göras för att titta närmare på hur Mittuniversitetets omlokalisering av verksamheterna från Härnösand till Sundsvall kan komma att påverka bostadskön för studenter på sikt.


Kontakt
Camilla Hjältman, chef Kundcenter Mitthem 060- 13 95 12
Joachim Sjövall, ordförande Studentkåren, 070-716 68 30

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera