Nu invigs ännu en härlig mötesplats i Stenstan – Olof Palmes Torg – i samband med Lyslördag (21/11)

Lyslördag är ett av Sundsvalls mest stämningsfulla återkommande evenemang. I samband med årets Lyslördag (21/11) inviger dessutom Peder Björk nybyggnationen av Olof Palmes Torg, klockan 17.00. Det blir bland annat tal och ett minifyrverkeri. Nybyggnationen är ännu en del av den stora satsningen på att utveckla attraktiviteten i Stenstan.

Vid utformningen av nya Olof Palmes torg har Sundsvallsborna bidragit med många bra idéer som kommunen nu har tagit tillvara på när de har utvecklat torget.
- Vi har byggt en helt ny trappa där vi har öppnat upp och skapat en tydlig koppling mellan Storgatan och Selångersån. Vi har byggt stora ytor som bland annat kan användas för uteserveringar, med utsökt utsikt ner mot Selångersån. På torgets bredaste del förlängs torget dessutom med en härlig utsiktsbalkong. Många sundsvallsbor har också sagt att de vill ha vatten i någon form på torget, och vi har därför byggt en fontän i soligt läge framför den nya trappan ner mot ån, säger Stefan Näslund, projektledare på Sundsvalls Kommun.

Förutom detta har torget fått en uppfriskande ansiktslyftning i form av bland annat ny beläggning, nya bänkar, ny belysning och nya trädplanteringar.
- Sundsvall har en mycket vacker stadskärna, och det känns oerhört glädjande hur vi nu etappvis förädlar Stenstan ytterligare, vilket kommer både sundsvallsborna och handeln till godo, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Stadsvisionen är den röda tråden i allt arbete
Under de senaste åren har stora insatser gjorts för att utveckla trivseln och tryggheten i Stenstan, och göra staden attraktivare för besökaren. Allt detta har skett inom ramen för Stadsvision Sundsvall, som togs fram år 2007, med fokus på år 2037. Arbetet med att förverkliga Stadsvisionen har hittills bland annat resulterat i renoveringen av Hedbergska Parken, bostadsbyggandet på Norra Kajen/Inre Hamnen samt den omfattande uppfräschningen av Selångersåns centrala kajområden. Näst på tur står renoveringen av Stora Torget.

- Olof Palmes Torg kommer definitivt att stärka Stenstans attraktionskraft både hos sundsvallsborna och våra turister. Torget bidrar till att vi får fler besökare till stan. Framför allt kommer torget bli en stor mötesplats under vår/sommar/höst med alla uteserveringar som kommer att finnas här då. Detta är ytterligare ett bra, konkret och positivt exempel på att vi förverkligar de intentioner som vi lanserade i Stadsvisionen, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Vi välkomnar nu media att närvara på invigningen av Olof Palmes Torg, med tal av Peder Björk och fyrverkeri
Tid: Lördag 21 november, ca. klockan 17.00 (med reservation för förseningar i det övriga programmet på Lyslördag)
Plats: Olof Palmes Torg
Mer information om Lyslördag och invigningen: http://visitsundsvall.se/program-lyslordag/

___________________________________________________________________________
För mer information vänligen kontakta:
Stefan Näslund, projektledare, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun
Tfn: 070-343 51 82

Johan Lindstammer, marknadsförare, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun
070-610 44 85

Anders Hedenius (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 070-183 16 95

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media