Nu öppnar den nya Bergsåkersbron

Nu öppnar den nya Bergsåkersbron

Efter en intensiv slutfas i projektet kommer den nya Bergsåkersbron att öppna tre veckor tidigare, tack vare att arbetet under hösten har gått fortare än man beräknat. Nu bjuder vi in till invigning av den nya Bergsåkersbron, nu på söndag den 8 november, kl. 13-15.

Sedan 2013 har arbetet med att bygga en ny bro i Bergsåker pågått. Efter att de senaste månaderna ha gått igenom en intensiv slutfas i projektet är det nu äntligen dags att inviga och öppna bron för trafik.

- Att vi kan öppna bron redan nu är vi såklart väldigt glada över och ser fram emot att få inviga den nya Bergsåkersbron som för första gången öppnar i full kapacitet med sina två körfält och en bred och fin gång- och cykelbana, säger projektledare Anders Calissendorff, Gatuavdelningen, Sundsvalls kommun.

Sedan 2007 har den befintliga Bergsåkersbron varit enkelriktad och signalreglerad. Det har begränsat framkomligheten för bland annat boende, verksamma och genomresande. Under 2008 gjordes en utredning inför att bygga en ny bro i Bergsåker och 2013 startade arbetet med att bygga den nya Bergsåkersbron.

- Den nya Bergsåkersbron är en 130 meter lång betongbro, med sex brostöd i betong. På den nya bron ryms två körfält och en bred gång- och cykelbana, berättar Anders Calissendorff.

I augusti 2015, under den mest intensiva arbetsfasen, stängdes den gamla Bergsåkersbron för gott och kommer att rivas under 2016.

Den 1 september 2015 började trafiken att ledas över den nya Bergsåkersbron, då genom en körfil och med signalreglering. Det var då endast fordon med maxvikt på 3,5 ton som fick köra över bron. Busstrafiken började trafikera bron i slutet av samma vecka.

Den 8 november 2015 inviger vi den nya Bergsåkersbron som då öppnar i full kapacitet med såväl personbilar, bussar, tyngre trafik (BK2) samt för gående och cyklister. Först då kommer trafiksignalerna att tas bort och båda körfälten öppnas.

- Att vi kan öppna bron tidigare än beräknad kommer att uppskattas inte minst av boende i området som levt med begränsad framkomlighet på bron under flera år, säger Linnea Lång, Kommunikatör.

Invigningen nu på söndag

Invigningen av den nya Bergsåkersbron sker nu på söndag den 8 november, mellan klockan 13.00-15.00. Då öppnas den nya Bergsåkersbron för all trafik, såväl bil- och busstrafik som för gående och cyklister.

- I samband med invigningen kommer vi att ta bort signalregleringen och avstängningsmaterialet och för första gången kan därefter trafiken rulla på över den nya Bergsåkersbron, dess två körfält och den nya gång- och cykelbanan, säger Anders Calissendorff.

Kommunalrådet och Stadsbyggnadsnämndens ordförande på plats under invigningen

Under invigningen nu på söndag den 8 november deltar Kommunalråd Peder Björk och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Hedenius som också kommer att hålla ett invigningstal.

Både Sundsvalls kommun och entreprenören Peab finns på plats under invigningen. Vi bjuder på korv med bröd, kaffe, festis och fikabröd, vid östra brofästet. På plats finns även aktiviter och tävlingar med bland annat utdelning av reflexer, testa elcyklar och frågesport.

Trafiken stängs en timme innan bron öppnas upp

I och med det slutgiltiga arbetet och de sista korrigeringarna på nya Bergsåkersbron kommer bron att stängas för motortrafik under cirka en timme innan invigningen, mellan klockan 12.00-13.15. Motortrafiken ska under den aktuella tiden följa orangea omledningsskyltar.

Program för invigningen:

12.00 Motortrafiken på bron stängs av tillfälligt

13.00 Invigningen börjar och banden klipps

13.15 Nya Bergsåkersbron öppnar för all trafik

13.20 Invigningstal av Kommunalråd Peder Björk och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Hedenius

Mellan kl. 13.00-15.00 bjuder vi på korv med bröd, kaffe, festis och fikabröd, vid östra brofästet. På plats finns även aktiviter och tävlingar med bland annat utdelning av reflexer, testa elcyklar och frågesport.

Välkommen!

Historik om bygget av den nya Bergsåkersbron

  • Sedan 2007 har den befintliga Bergsåkersbron varit enkelriktad och signalreglerad. Det har begränsat framkomligheten för bland annat boende, verksamma och genomresande.
  • 2008 gjordes en utredning inför att bygga en ny bro i Bergsåker.
  • 2009 togs beslut om att bygga en ny bro i liknande läge som den befintliga bron.
  • Den nya bron kostnadsberäknades 2008/2009 till cirka 70 miljoner kronor. Därefter har projektet utökats med 2 större gång- och cykelvägsprojekt. En från östra brofästet till Vikingavägen och en från västra brofästet fram till Travbanevägen.
  • Under 2010/2011 gjordes en utredning gällande placering av den nya bron varefter det beslutades om att gå vidare med projektering angående en ny bro norr om den befintliga bron.
  • 2013 startade arbetet med att bygga en ny Bergsåkersbro.
  • I augusti 2015, under den mest intensiva arbetsfasen, stängdes den gamla Bergsåkersbron av för trafik.
  • Den 1 september 2015 öppnades en signalreglerad körfil på den nya Bergsåkersbron. Det var då endast fordon med maxvikt på 3,5 ton som fick köra över bron. Busstrafiken började trafikera bron i slutet av samma vecka.
  • Den 8 november 2015 inviger vi den nya Bergsåkersbron som då öppnar i full kapacitet med såväl personbilar, bussar, tyngre trafik (BK2) samt för gående och cyklister. Först då kommer trafiksignalerna att tas bort och båda körfälten öppnas.

Visst kommer du på invigningen?Fakta nya Bergsåkersbron

Typ av bro: Betongbro

Längd: Cirka 130 meter

Bredd: 10,5 meter

Antal brostöd: 6 brostöd i betong

Antal körfält: Två körfält och en gång- och cykelbana.

Största spännvidden: Cirka 31 meter

Livslängd: Cirka 120 år

Investering: 70 mkr

Entreprenör: Peab

Byggtid: 2013 – 2015

Projektledare: Anders Calissendorff


Kontakt:

Anders Calissendorff, projektledare

Gatuavdelningen, stadsbyggnadskontoret

Telefon: 060-19 21 78, anders.calissendorff@sundsvall.se

Linnea Lång, kommunikatör

Gatuavdelningen, stadsbyggnadskontoret

Telefon: 060-19 13 31, linnea.lang@sundsvall.se

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media