Nu påbörjas förstudier kring konkurrensprövning och kokurrensstörande verksamheter

Sundsvalls kommun påbörjar under mars tio förstudier som rör konkurrensprövning av verksamheter och konkurrensstörande verksamheter. De verksamheter som har identifierats som möjliga att konkurrenspröva och konkurrensstörande är framtagna i respektive förvaltningsledning i samråd med projektet för genomförande av valfrihet och mångfald.

Projektet för genomförande av valfrihet och mångfald i Sundsvalls kommun har två uppdrag i kommunens mål- och resursplan som berör konkurrensprövning av verksamheter. Det första handlar om att genomföra ett konkurrensutsättningsprogram där man först måste utreda vilka verksamheter som kan vara tänkbara och motiverande att konkurrensutsätta.

Det andra uppdraget handlar om att stoppa osund kommunal konkurrens då konkurrenslagstiftningen för kommuner har skärpts. Kommuner ska inte konkurrera med verksamheter som finns på den öppna marknaden, vilket resulterar i att de verksamheter som ligger i riskzonen ska inventeras.

- Förstudierna startar i respektive förvaltning i mars och beslutsunderlagen väntas vara klara före sommaren. Varje berörd förvaltning kommer själva att genomföra sin förstudie men har under hela arbetet stöd av oss i projektet, säger Daniel Antonsson, projektchef för Genomförande av valfrihet och mångfald.

De verksamhetsområden som förstudierna innefattar är följande:

Konkurrensprövning: 
- Ett särskilt boende
- 20 % av städverksamheten
- Matdistribution
- Internservice i kommunhuset
- Företagshälsovård
- Persontransporter
- Bilpoolen
- En anläggning

Konkurrensstörande verksamhet:
- Pensionärsrestauranger inkl matlådor utan bistånd
- Kringverksamhet kring anläggningar

Kontaktperson
Daniel Antonsson
Projektchef, Valfrihet och mångfald
060-19 14 90
070-669 14 90
daniel.antonsson@sundsvall.se

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera