Nu ska de inlösta villorna i Petersvik erbjudas till försäljning för flytt

Som ett led i arbetet med att bygga den nya Logistikparken i Petersvik, så har Sundsvalls kommun sedan tidigare löst in ett antal fastigheter i Petersvik. Nu har kommunen som mål att, i första hand, undvika att riva villorna som står där. Därför kommer kommunen nu att erbjuda villorna och tillhörande byggnader till försäljning på den öppna marknaden. De tidigare ägarna har redan haft förtur på att köpa och flytta sina tidigare villor, men ingen har accepterat erbjudandet. 

Sundsvalls Kommun har under en längre tid löst in ett antal fastigheter för att bereda mark för den kommande Logistikparken i Petersvik. På dessa fastigheter står ett antal villor som måste bort innan Logistikparken kan byggas. Kommunens mål är nu att dessa villor helst säljs och flyttas, för att undvika att de rivs.
- Vi har förstått att det kan finnas intresse för att förvärva de här byggnaderna. Vi har redan vänt oss till de tidigare ägarna av villorna och gett dem en möjlighet att köpa tillbaka sina villor, under förutsättning att de flyttas till annan plats. Men inga ägare hörde av sig innan anmälningstiden gick ut. Nu kommer vi gå ut på den allmänna marknaden för att sälja villorna, säger Malin Lingell, projektledare på Stadsbyggnadskontoret på Sundsvalls Kommun.

Totalt rör det sig om 8 villor, samt ett antal övriga byggnader, som ska erbjudas till försäljning via anbud, för flytt till annan plats. En fastighetsmäklare är upphandlad och nu i höst kommer kommunen att påbörja försäljningen av villorna.
- Annonsering kommer att gå ut i september och sen är det svårt att säga hur lång tid som säljprocessen tar. Vår förhoppning är att vi ska hitta intresserade köpare för alla villorna, säger Malin Lingell.
- När vi har helt klart med vilka villor som ska flyttas och vilka som ska rivas, så ska vi invänta investeringsbeslut från Sundsvalls kommun innan vi kan verkställa arbetet. Vi kommer inte påbörja rivning innan investeringsbeslutet är taget, vilket bör ske under första kvartalet 2018. Med nuvarande tidplan räknar vi sedan med att villorna är borta från fastigheterna under hösten 2018.

FAKTA

  • Det är Stadsbyggnadsnämnden som har ansvar för att förvalta och sedan sälja byggnaderna på de inlösta fastigheterna i Petersvik.
  • Samtliga villor har i dag igensatta fönster och dörrar för att förhindra skadegörelse.
  • Bevakning av området sker via vaktbolag.

_______________________________________________________________________________

För mer information om försäljningen av Petersviksvillorna vänligen kontakta:
Malin Lingell, Projektledare, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun
Mobil: 070-674 52 70

Gunnar Westerlund, Avdelningschef, Mark- och exploateringsavdelningen, Sundsvalls Kommun
Mobil: 070-324 16 41

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia