Nu startar upprustning av Selångeråns södra sida

Ansökan om överprövning av kommunens tilldelningsbeslut avslås av förvaltningsrätten i Härnösand. Det innebär att NCC nu kan genomföra det uppdrag som de tilldelats av kommunen, att rusta upp Selångersåns södra kaj och intilliggande ytor.

- Projektet är efterlängtat av både boende och verksamma i området och är en viktig del i det fortsatta arbetet med Sundsvalls vardagsrum och Stadsvision Sundsvall, säger Erland Solander.

Spaden sätts i backen i december
Byggstart är planerad till slutet av december och projektet beräknas vara klart hösten 2015.

- Det känns jättebra att få färdigställa området kring Selångersån, vi tror att detta kommer att bli ett lyft för området. Arbetet med Selångersåns norra kaj har fått mycket positiv respons från sundsvallsborna och vi hoppas naturligtvis på samma framgång med den södra sidan, säger Stefan Näslund.

Olof Palmes torg
I projektet ingår bland annat ombyggnaden av Olof Palmes torg och bygget av en trapp mellan torget och kajen vilket blir en attraktiv och nära koppling mellan Storgatan och Selångersån. Detta arbete startar tidigast september 2014 beroende på att vi bland annat vill värna utserveringarna.

Störningar för boende, verksamma och kunder
Arbetsinsatserna kommer att innebära en del störningar i området med damm, buller och begränsad framkomlighet under vissa perioder. Vi hoppas att det finns förståelse för detta.

Kontakt:
Stefan Näslund, projektledare 
Tfn: 060-19 1278

Erland Solander (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden
Tfn: 070-601 40 93

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media