Ny parkeringsorganisation första april 2012

Från och med första april 2012 ansvarar stadsbyggnadsnämnden för all kommunal parkering. Sundsvalls Parkera AB upphör. Detta innebär att det blir lättare för kommunen att samordna parkeringsbehoven.

Varför genomförs förändringen?

- Den politiska viljan är att åstadkomma en bättre kontroll både av trafikflödet och av parkeringssituationen i stort, säger Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämnden ordförande.

- Nya möjligheter och nya behov inom parkeringsbranschen kombinerat med ett ökat miljömedvetande gör att Sundsvalls kommun vill bli mer aktiv när det gäller att nyttja parkeringsplatser på bästa och mesta sätt, säger Eva Forslund, sektionschef gatuavdelningen, drift trafik.

Fler kan använda parkeringsplatserna

Egna parkeringsplatser försvinner. Parkeringsplatserna kommer att hyras ut inom ett visst område. Priset för parkering blir detsamma för alla kunder inom samma parkeringsområde. De som tidigare haft exempelvis specialpriser av olika anledningar får nu betala samma summa som alla andra i enlighet med likställighetsprincipen i kommunallagen.

Detta händer under 2012 och 2013

  • Parkeringsplatser samnyttjas i större grad
  • Ny teknik för att hitta lediga parkeringar och betala
  • Elektroniskt parkeringsledningssystem för att leda bilister till parkeringsanläggningar
  • Bättre förutsättningar för kunder och besökare att enkelt kunna parkera i centrala Sundsvall
  • Vissa parkeringsytor hyrs bara ut dagtid och blir tillgängliga för gratis parkering på kvällar och nätter.
  • Alla betalar samma parkeringsavgift inom ett parkeringsområde
  • För större parkeringsytor i centrlala Sundsvall förändras den betalda parkeringstiden att gälla mellan dagens 8-16, till mellan 9-16 vilket ger ytterligare en timmes gratis parkering

Kontakt

Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 060-19 13 23, 070-601 40 93

Eva Forslund, sektionschef drift trafik, gatuavdelningen, Tfn: 060-19 15 24

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media