Nya lokalförslaget för de fem Stöd- och omsorgsverksamheterna i Grönborgskvarteret

Fem dagliga verksamheter i Grönborgskvarteret måste ge plats åt Mitt-universitetet och Sundsvall Science Park. Nu finns ett förslag på nya lokaler till dessa verksamheter.

Inbjudan:
Tisdag 23 september, kl 15-16 finns möjlighet för media att komma till Kommunhusets entré för information om lokalförslaget. På plats finns Hans-Åke Oxelhöjd, fastighetsstrateg Koncernstaben, Maria Banér, affärsområdeschef för stöd och omsorg samt Håkan Linder, projektledare. Även
områdescheferna för de fem verksamheterna medverkar.

De fem dagliga verksamheterna som lokalförslaget gäller är:

  • Subluna – upplevelsecenter
  • 73:ans dagliga verksamhet
  • Sättnagruppen – legoverksamhet
  • Teater Grönborg
  • Administrativa enheten, som bl a producerar ”Grönborgsblaskan”

Då de dagliga verksamheterna i Grönborgskvarteret har speciella profileringar har stort fokus
lagts på att hitta lokaler som kan svara upp på de behov som finns.

Kontaktperson: Håkan Linder, projektledare, telefon 073-2807150
 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera