Nya lokalförslaget för de fem Stöd och omsorgsverksamheterna i Grönborgskvarteret

Fem dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning i Grönborgskvarteret måste ge plats åt Mittuniversitetet och Sundsvall Science Park. Nu finns ett förslag på nya lokaler till dessa verksamheter.

Förslaget ser i korthet ut så här:

Subluna som är ett upplevelsecenter och 73ans dagliga verksamhet flyttas till Previas gamla lokaler på Institutvägen.

”Att de nya lokalerna ligger i markplan och har närhet till natur utan att ligga långt från staden ser vi som mycket positivt, säger Maria Banér, affärsområdeschef för Stöd och omsorg.

Sättnagruppen som är en legoverksamhet flyttas till Stuvaren i lokaler vi idag redan besitter. Arbetsorienteringen som har sin verksamhet där idag flyttar in till kommunhuset vecka 48. Sättnagruppen får därmed både större och bättre anpassade lokaler för sin verksamhet.

Teater Grönborg flyttas in i teaterkvarteret och blir granne med Scenkonstbolaget. Mikael Flodström, VD för scenkonstbolaget, ser gärna ett samarbete vilket ger teater Grönborg stora möjligheter att utvecklas i rätt miljö.

Administrativa enheten som bl.a. gör "Grönborgsblaskan". Där finns ett mycket bra förslag som dock inte är helt färdigt att presenteras idag, men förhoppningsvis inom den närmaste veckan.

Under tisdagen informeras verksamheter och gode män om förslaget. Såväl intresseorganisationer, fackliga organisationer som medarbetarna kommer att involveras innan beslut fattas.

"Det förslag som vi under tisdagen kommer att presentera känns väldigt bra och innebär stora
möjligheter till utveckling av verksamheten. Medarbetarna och deltagarna på respektive daglig verksamhet får en spännande utmaning att forma och skapa kreativa miljöer i de nya lokalerna.” säger Maria Banér, affärsområdeschef för Stöd och omsorg.

Kontaktpersoner:

Håkan Linder, projektledare, 073-280 71 55

Maria Banér, affärsområdeschef Stöd och omsorg, 070-190 11 76

Hans-Åke Oxelhöjd, fastighetsstrateg koncernstaben, 070-628 61 38


 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera