Ökad sponsring av Sundsvall Bjuder, Thai- och Pridefestivalerna

Stadsbacken har nu träffat nya sponsringssavtal med sommarens stora evenemang/arrangörer i Sundsvall. Populära gratiseventet Sundsvall Bjuder – som kommer att arrangeras under fem tisdagskvällar i juli – får ett ekonomiskt stöd på 500 000 kronor samt ytterligare 225 000 kronor för scenhyra och för Rix FM-arrangemanget.

Det sistnämnda kommer att genomföras antingen den 24 eller 31 juli 2018. Det här betyder att Stadsbacken valt att höja sponsringen till Sundsvall Bjuder med sammanlagt 125 000 kronor jämfört med sommaren 2017, eftersom eventet har utökats med en kväll.

  • Det känns som en motiverad förändring med tanke på att mellan 8 000-10 000 personer besöker evenemanget vid varje tillfälle under sommaren. Sundsvall Bjuder firar fem år i år och de här tisdagskvällarna har blivit en lite oväntad succé även för handeln i Stenstan och inte minst för restaurangnäringen i centrala Sundsvall, så det känns som väl investerade pengar, säger Anders Johansson, VD för Stadsbacken.

Även Sundsvall Pride (1-7 juli) och Thaifestivalen (4-7 juli) får ökad sponsring från 100 000 till 125 000 kronor vardera för att genomföra sina evenemang. Thaifestivalen lockar i regel 15 000-20 000 besökare varje år.

  • Här handlar det i hög utsträckning om besökare utifrån – i många fall från andra länder – så ur ett turistekonomiskt perspektiv är Thaifestivalen ett mycket bra evenemang för Sundsvall. Båda festivalerna kompletterar dessutom varandra utmärkt, både vad gäller tid och plats, säger Anders Johansson.

    För ytterligare information nås Anders Johansson på 070-103 04 08

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 20 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 1,9 miljarder kr, en balansomslutning på 7,2 miljarder kr och ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt med 160,0 mnkr för 2016. Antal anställda uppgick under 2016 till 528.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media