Oljan i Sundsvallsbukten var förmodligen tallolja

Miljökontoret i Sundsvall misstänker att de vita oljeklumparna som hittats på ett flertal platser i Sundsvallsbukten kommer från Husumfabrikens utsläpp av tallolja, utanför Örnsköldsvik, den 14 juni.

Provet från Brämön är identiskt med sammansättningen i tidigare analyserat prov från liknande fynd från Trysunda i Örnsköldsviks kommun och Mjältön i Kramfors kommun. 

Det finns inte kunskap om vad som händer med tallolja när det legat i vattnet ett antal dagar och därför finns det anledning att misstänka att det kan ha ombildats till tallbäckolja. Utsläppet är inte miljöfarligt men kan vara en olägenhet för människor och djur som kommer i kontakt med oljan.  

Länsstyrelsen i Västernorrland har polisanmält utsläppet och miljökontoret har informerat  länsstyrelsen om de fynd av olja som har hittats utanför Sundsvall. Miljökontoret avvaktar i nuläget med att vidta några ytterligare åtgärder i väntan på den polisutredning som pågår.

Kontaktperson: miljödirektör Andreaz Strömgren 060-19 11 74, 073-274 31 79

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera