Öppet hus på nya Hellbergsskolan

Den 12 februari har Hellbergsskolan i Skönsberg öppet hus. Under dagen kommer skolan att
informera om dess pedagogiska inriktning i undervisningen med fokus på elevernas individuella lärstilar.
 

Hellbergsskolan kommer under tisdagen den 12 februari att ha öppet hus, där intresserade kan få information om vad som pågår i samband med sammanslagningen av Skönsbergsskolan och Korstaskolan. Personalen kommer även informera om skolans pedagogiska arbete med inriktning på olika lärstilar.

Inriktningen utgår ifrån att individer har olika sätt att lära på, vilket gör att skolan inte bör undervisa alla på samma sätt. Exempelvis behöver vissa lyssna, medan andra måste göra något praktiskt för att
ta till sig ny information på bästa sätt. Hellbergsskolan vill ta tillvara på elevens personliga lärstil och anpassa delar av undervisningen för att eleverna ska kunna uppnå goda resultat.

Fakta om Hellbergsskolan

Hellbergsskolan kommer vara färdigrenoverad och öppnas i augusti 2013. Till höstterminens start kommer verksamheterna vid Skönsbergsskolan och Korstaskolan flyttas till den nya skolan, som kommer ha plats för närmare 250 elever.


Andreas Krasser, Rektor Hellbergsskolan. Tfn: 073 -270 20 83

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera