Premiär för Skönsmons förskola i nybyggda lokaler

Den 10 mars öppnades dörrarna till de nybyggda lokalerna för barnen vid Skönsmons förskola i Sundsvall. En händelse som markerar att den första etappen i projektet är klar och att den nya byggnaden med fem förskoleavdelningar är färdig.

– För såväl barn som för våra pedagoger är det något unikt och helt fantastiskt, säger Ulrika Sundin som är förskolechef på barn- och utbildningsförvaltningen. Förskolan innehåller mycket rymd och ljus samt miljöer och material som är anpassade för barn i olika åldrar. Något som också stämmer väl överens med förskolans läroplan.

– Förutom väl fungerande verksamhetslokaler så finns det flera exempel på miljötänkande i byggprojektet, säger Josef Andersson som är projektledare på Drakfastigheter. Här kan nämnas en grund av återvunnet glas som bortsett från återvinning även ska ge en jämnare isolering i byggnadens ytterkanter. Till miljövinsterna hör även ett grästak som tar tillvara på dagvattnet och en betydligt mer energieffektiv byggnad jämfört med den gamla förskolan.

När allt är klart kommer förskolan att kunna ta emot omkring 150 barn. En sak som utmärker förskolan är också det moderna storköket för all matlagning till förskolebarn i olika åldrar.

Närmast går nu ombyggnaden vidare med den andra etappen som består av att renovera den gamla förskolebyggnaden. Det huset och de nya lokalerna kommer att vara sammanlänkade. När bygget är helt klart kommer två andra förskolor att flytta över till Skönsmons förskola och tillsammans bilda en ny gemensam förskoleverksamhet.

På måndag 17 mars kommer förskolan att ha drop-in för alla förskolans föräldrar som då har möjlighet att se den nya fina skolan och miljön.

Kontaktpersoner:
Ulrika Sundin, förskolechef, barn- och utbildningsförvaltningen, tfn: 070- 399 94 78
Josef Andersson, projektledare, Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen, tfn: 070- 289 11 08

Mer information om byggprojektet finns på: www.sundsvall.se/skonsmon_ombyggnad


Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media