Pressinbjudan: Samlat grepp om ungdomsarbetslösheten

Tisdag den 24 november arrangerar Sundsvalls kommun en halvdag med temat ungdomsarbetslöshet. Dagen syftar till att fylla på den lokala kunskapen kring ämnet för att kunna ta krafttag för unga i utanförskap.

Under dagen deltar representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt tjänstemän och politiker från Sundsvalls kommun.

Med på dagen finns, bland andra, Delegationen Unga till Arbete för att prata med deltagarna om sitt regeringsuppdrag kring att främja statlig och kommunal samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

- En av våra absolut viktigaste prioriteringar under den här mandatperioden är att minska arbetslösheten, särskilt bland ungdomar. För att det ska lyckas behöver många aktörer i samhället samverka. Genom att tillsammans diskutera utmaningar och olika lösningar skapar vi förutsättningar för att nå vårt mål, säger Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har ambitionen att få till en lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten, och målet är att den ska halveras, säger Christiane Rüdiger (V), ordförande nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Jönköping, Umeå och Örnsköldsvik delar med sig
Under dagen får deltagarna ta del av hur Jönköping, Umeå och Örnsköldsvik arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten.

- Att höra hur de arbetar är värdefullt för oss i Sundsvall. De är särskilt duktiga på det här området och vi behöver fylla på vår kunskap. Det här ska inte bara bli en intressant dag. Den ska hjälpa oss att ta ytterligare steg framåt i vårt arbete, säger Ronny Rönnbäck, avdelningschef för arbete och integration i Sundsvalls kommun.

Kort om Delegationen för Unga till Arbete
Delegationens uppdrag är att främja samverkan mellan Sveriges kommuner och Arbetsförmedlingen. De stödjer kommunerna och Arbetsförmedlingen i arbetet att utarbeta lokala överenskommelser om hur ungdomsarbetslösheten ska lösas lokalt. Delegationen består av representanter från myndigheter, civilsamhället, Sveriges Kommuner och Landsting samt näringslivet. Läs mer: www.dua.se

Media är välkomna att bevaka dagen!
Tid: 08.15 - 12.00
Plats: Stadshuset, Stora torget

Program för dagen bifogas i pressmeddelandet.

Kontaktperson
Ronny Rönnbäck
070-609 57 00

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Dokument & länkar