Räddningstjänsten Medelpad ger stöd i flyktingmottagandet

Räddningstjänsten Medelpad gör en kraftsamling för att stödja Sundsvalls kommun i det ansträngda läget som råder gällande flyktingsituationen. Totalt fyra personer kommer arbeta med flyktingmottagandet, varav tre under minst tre månader.

Sundsvalls kommun har liksom våra två andra ägarkommuner ett ansträngt läge när det gäller flyktingsmottagandet. Situationen är extraordinär och den ordinarie personalen som arbetar med frågorna räcker i nuläget inte till.

Allt fler ensamkommande flyktingbarn fördelas till Sundsvall eller söker asyl i kommunen. Sundsvall har ett större antal ensamkommande flyktingbarn placerade vid HVB-boenden i andra kommuner. Sådana placeringar är mycket dyrare än om barnet bor på HVB-hem i kommunens egen regi. Migrationsverkets ersättningsnivå utgår från den kostnadsbild som föreligger beträffande drift i egen regi.

Tjänstemannaledningen i kommunen, har ställt frågan till samtliga förvaltningar om stöd med att bemanna nyupprättade HVB-hem i egen regi och evakueringsboendena för att kunna hantera detta ansträngda läge på kort sikt.

Räddningstjänsten Medelpad stödjer detta med tre kombibrandmän, Magnus Rudberg, Johan Sundberg samt Anders Bergvick, alla med stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar. De kommer att arbeta på ett HVB-hem under cirka tre månader. Dessutom har en av Räddningstjänsten Medelpads två krisberedskapssamordnare, Anja Eriksson under en veckas tid arbetat med att stödja samordningen av Sundsvalls kommuns evakueringsboenden.

Kontakt:


Erik Hedlund, Samhällskyddsavdelingen, 070-220 85 85
Magnus Rudberg, kombibrandman: 070-345 08 82

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Dokument & länkar