Revisionsrapport

KPMG har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer genomfört en kartläggning av organisationsstrukturen vid Kulturmagasinet.

Vid Kulturmagasinet bedrivs bl.a. stadsbiblioteks-, kultur- och museiverksamhet.

Enligt vår bedömning är stadsbiblioteket och kulturavdelningen ändamålsenligt organiserade. Vi är däremot tveksamma om museiverksamheten, som består av flera små enheter, har en ändamålsenlig organisation.

Vi rekommenderar därför att organisationsstrukturen ses över, något som enligt uppgift från förvaltningsdirektören också pågår.

Rapporten i sin helhet finns på kommunrevisionens hemsida.

Sundsvalls kommun
Kommunrevisionens ordförande Mikael Gäfvert
Telefon: 070 - 376 15 00

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera