Samarbete för en egen försörjning – för personer långt från arbetsmarknaden

Pressinbjudan: Christiane Rüdiger (v), Ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration besöker Arbetsmarknadstorget, Favi.

Tid: Torsdag den 6 april, klockan 09.00-16.00.
Plats: Arbetsmarknadstorget, Skolhusallén 9.

Välkommen att träffa och ta del av Christiane Rüdigers (v) besök på Arbetsmarknadstorget torsdag den 6 april. Under dagen tar hon del av, och sätter sig in i, verksamheten. Passa på att intervjua henne om hennes intryck av verksamheten och/eller prata framtid för verksamheten och dess målgrupp. Träffa också deltagare på Arbetsmarknadstorget.

– Cirka 350 personer är idag inskrivna i verksamheten här på Arbetsmarknadstorget och får en samordnad planering från berörda parter. Av de 229 deltagare som avslutas sedan projektstart har cirka 39 procent gått vidare till arbete eller studier och över 50 procent har blivit självförsörjande i form av exempelvis lön, studiemedel och A-kassa, säger David Lindqvist, Verksamhetschef Arbetsmarknadstorget, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

Arbetsmarknadstorget är en samverkansarena där personal från Sundsvalls kommun (Favi och Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar tillsammans med personer mellan 16-64 år som behöver samordnade insatser för att lättare komma ut i arbete eller studier.

På Arbetsmarknadstorget får du information och råd, yrkes- och studievägledning, hjälp med praktik mot arbete och i vissa fall anställning.

Schema för dagen:

09:00 Ulrika Larsson Projektledare
Kommer att föredra statistik och resultat från Netigate, vårt system för uppföljning.
09:30 Specialisterna/Gruppträff. Fika   
Handledarträff där Arbetskonsulenterna tar upp ärenden med våra psykologer för att hitta framkomliga vägar
10:30 Träff med Ida/Cecilia. Arbetsterapeut  
Vad jobbar man med som arbetsterapeut på FAVI
11:30-13:00 Lunch
13:00 Uppföljning
Möte tillsammans med en av våra deltagare som ska välja en ny praktikplats.
14:00-14:30 Fika
14:30 Anställning
Anställningsmöte när en av vår deltagare ska börja sitt nya jobb denna insats görs i samverkan med AF
16:00 Slut

För mer information
David Lindqvist, Verksamhetschef Arbetsmarknadstorg, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon: 070-652 11 49, E-post: david.lindqvist@sundsvall.se

Fakta Arbetsmarknadstorget
Verksamheten är ett projekt som startade 2014, och som har en projekttid till och med december 2018. Arbetsmarknadstorget jobbar med:

- Personer mellan 16-24 år som uppbär någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning.

- Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning.

- Personer mellan 25-64 år som uppbär försörjningsstöd och/eller aktivitetsstöd.

Mer information om Arbetsmarknadstorget:
http://arbetsmarknadstorget.nu/

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia