Seminarium för att ta ut kursen i arbetet i skolan

Onsdagen den 17 september träffas politiker och tjänstemän på olika nivåer i barn- och utbildningsförvaltningen för att arbeta fram prioriteringar och ambitioner för arbetet 2015. I resan mot Sveriges bästa skola 2021.

Alla kommunens skolledare förväntas delta i seminariet tillsammans med fackligt förtroendevalda, förvaltningsledningen och politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Dessutom deltar företrädare från andra förvaltningar och fristående skolor.

– Det är viktigt att vi får ett brett deltagande i seminariet så att vi får med så många perspektiv som möjligt, säger skoldirektör Tommy Nilsson.

Plats: Hotell Södra berget
Tid: kl. 08.30-16.00


Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media