Sista chansen att påverka Sundsvalls kommande översiktsplan

Nu har utställningsperioden för kommunens nya översiktsplan börjat. Fram till 31 januari 2014 har Sundsvalls medborgare en sista möjlighet att bidra med synpunkter på planförslaget innan kommunens politiker tar beslut om att den ska gälla.

Några nyheter från samrådet som skedde runt årsskiftet 2012/2013 är att planen för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”(LIS) arbetats in i Översiktsplan Sundsvall 2021. Likaså har förslaget kompletterats med en ny rapport om planering av Ostkustbanan för nytt dubbelspår söder om Sundsvall.

Syftet med utställningen är att visa medborgarna hur vi tagit vara på deras synpunkter under samrådet. Vi ger en slutlig chans att tycka till om översiktsplanens utformning.

- Vi har haft som mål att samla in goda idéer från många olika grupper i samhället och ge medborgarna möjlighet att berätta vad som är viktigt för dem i planeringen av framtidens Sundsvall. Det är inte bara allmänhetens synpunkter som är viktiga. Även företag och myndigheter har engagerat sig i planeringen, bland annat gällande nya bostads- och verksamhetsområden. Sundsvalls utveckling är en fråga som berör alla som bor och verkar i vår kommun, säger Ulrika Edlund, projektledare Översiktsplan Sundsvall2021.

Under utställningsperioden kommer alla intresserade att ha möjlighet att träffa medverkande i arbetsgruppen för att diskutera planens utformning och innehåll. Tisdag 26 november klockan 18.30 är alla intresserade välkomna till programsalen i Kulturmagasinet för ett informationsmöte kring materialet som tagits fram. Vid ytterligare tre tillfällen kan man träffa några ur arbetsgruppen: Lördag 30 november i Birsta City, onsdag 4 december i In-gallerian och tisdag 21 januari i kommunhörnan på Kulturmagasinet.

Materialet som ställs ut finns just nu att läsa på alla bibliotek i kommunen. Där går det också att låna hem ett exemplar. Det går även bra att läsa materialet i kommunhörnan i Kulturmagasinet, i entrén på
kommunhuset, på Wärdshuset Liden och på Visitor Center i Stadshuset. På Visitor Center och i kommunhörnan finns även dator att låna för att komma åt en planeringskarta där man kan skicka in synpunkter både på kartor och på texter digitalt. Allt material, inklusive den digitala planeringskartan finns på översiktsplanens hemsida, www.sundsvall.se/oversiktsplan2021.

Vad är en översiktsplan?
Alla kommuner ska ha en gällande översiktsplan. Den ska vara vägledande för mark- och vattenanvändning och för långsiktig utveckling av den byggda miljön. Översiktsplan Sundsvall 2021 kommer ersätta vissa äldre planer och strategiska dokument som idag gäller för Sundsvalls kommun.

Kontakt
Ulrika Edlund, projektledare Översiktsplan Sundsvall 2021, 060-19 13 49

Mötestider
Tisdag 26 november 18.30, KulturmagasinetDrop-in:
Lördag 30 november 11-15, Birsta City
Onsdag 4 december 11-13.30, In-gallerian
Tisdag 21 januari 11-13, 16.30-18, Kommunhörnan Kulturmagasinet

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media