Skadegörelse på bostadsnära skog i Bydalen

Avsågade träd i skogsområde i Bydalen kan innebära fara för allmänheten.

En polisanmälan har lämnats in
Under senhösten har någon eller några, sågat på en större mängd stora träd, i huvudsak gran och tall, i ett skogsområde i anslutning till Klackvägen i Bydalen. Vi har lämnat in en polisanmälan och stängt av området med plastband. Träden har sågats in till hälften ungefär i brösthöjd vilket innebär att de kan brytas av och fällas i blåsigt väder.

Vi ser allvarligt på händelsen eftersom både boende längs Klackvägen och personer som rör sig i området kan skadas om ett träd faller ned. Även personalen i kommunen som ska ta hand om de skadade träden utsätts för onödiga risker. Personer som rör sig mellan Klackvägen, Segelvägen och elljusspåret passerar längs en stig som går igenom skogsområdet.

Flera åtgärder har genomförts
Vi har varit på plats för att ta ner flera av de skadade träden och avskärmat området. Efter att vi gjort detta har ytterligare skadegörelse gjort på träden samt att våra avspärrningar har tagits bort av någon/några personer.

Vi genomför nu ytterligare säkerhetsåtgärder i området
Vi kommer att avskärma området igen och skylta för att varna passerande. Dessutom kommer vi nu att ha en tätare tillsyn av marken.

Vi uppmanar den som utför detta att sluta omgående
Vi uppmanar de eller den som skadar träden att omedelbart upphöra med detta. Skadegörelsen kan innebära fara för allmänheten. Vi vill även uppmärksamma de som använder området att välja en annan väg till elljusspåret samt att inte vistas i skogsområdet.

Kontaktpersoner:

Tomas Häggström, sektionschef, park
tfn: 070-345 32 51

Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare
tfn: 070-345 32 53

Tomas Häggström, sektionschef, park
tfn: 070-345 32 51

Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare
tfn: 070-345 32 53

Sundsvalls kommun
060-19 10 00
info@sundsvall.se

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia