Skönsmons skola får internationellt besök av skolledare och pedagoger

Skönsmons skola deltar sedan september 2016 i ett Erasmus plus projekt (KA2) som heter ”Getting there on your own”. Medverkar gör också fyra andra skolor från England, Finland, Italien och Spanien.  I samband med projektet besöker 16 lärare och skolledare från de fyra länderna Skönsmons skola mellan den 28 februari och 3 mars.

Projektet handlar om att skapa framtidens kompetenta individ. Eleverna ska träna på att ta ansvar för sitt eget lärande på ett kreativt och entreprenöriellt arbetssätt. Arbetet görs med stöd av digital teknik där skolorna utgår ifrån kända författare och deras verk. Syftet med projektet är också att väcka intresse och förståelse för andra språk och kulturer. Det finns en förhoppning om att det arbete som sker i och med projektet ska leva vidare och inte bara vara här och nu.

- Projektet tar tid men det ger desto mer. Vi får träffa många positiva personer, vi blir laddade, får inspiration och idéer. Det har skapat mer värde än vad jag trodde i början säger läraren Karin Ericson.

När: 28 februari - 3 mars. Besökarna finns på Skönsmons skola tisdag 28 februari.  

Kontakt: Karin Ericson, lärare Skönsmons skola, mobil 070-577 82 01.

Program: se bifogad fil.

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia