Socialnämndens ordförande, Malin Larsson, praktiserar ute i verksamheterna.

Personalen efterfrågade att politikerna skulle jobba i ”verkligheten” och inte bara besöka den. Nu antar Malin Larsson utmaningen och praktiserar i tio heldagar på tio olika arbetsplatser i socialtjänstens verksamhet

- Man får en annan bild av verksamheten när man går sida vid sida en hel dag än när man bara gör ett kort besök, säger Malin Larsson.

Idén kom från Attmarhem som på ett APT-möte önskade att politikerna skulle komma ut i "verkligheten" mera och inte bara stanna ett par timmar.

Malins praktik på Äldreboendet blev väldigt uppskattat. Anki Fors, som är chef på boendet hörde av sig till Malin och de bokade en heldag. Tanken var att det skulle vara som vanligt och så naturligt som möjligt, så personalen visste inte att det var just socialnämndens ordförande Malin som skulle komma på en inskolning.

Så här säger Malin själv om dagen på Attmarhem:
- Jag kom på morgonen och fick arbetskläder av Anki sedan fick jag följa med Ing-on under dagen. Undersköterskan Ing-on var en fantastisk handledare som verkligen såg till att jag fick lära mig mycket och göra alla arbetsuppgifter. Dagen var tuff och givande men framförallt rolig! Man ger väldigt mycket i detta yrke men man får också väldigt mycket tillbaka av alla man hjälper.

Fler arbetsplatser vill få besök

Efteråt hörde fler arbetsplatser av sig och ville att Malin skulle komma till dem. Hon har hittills besökt Attmarhem i Matfors, Träffpunkten i Kvissleby,  Servicehuset Alnö och ska besöka ytterligare sju arbetsplatser.

  • Fredag 28 oktober - Hemtjänsten Centrum
  • Onsdag 9 november - Lindgården, Aspen/Björken
  • Torsdag 10 november - Lindgården, Drift teknik och service
  • Torsdag 24 november - Fillans aktivitetscenter
  • Fredag 25 november - Matfors servicehus
  • Onsdag 7 december - Hemtjänsten Liden
  • Fredag 16 december – Estonte


Om du som journalist vill följa med Malin under en dag ute i verksamheten så kontakta Malin eller Sophia.

Kontakt

Malin Larsson, socialnämndens ordförande
Telefon: 060-19 18 77
Mobil: 070-234 45 45

Sophia Beyer, politisk sekreterare
Telefon: 060-19 84 26
Mobil: 070-246 30 98 

 

 

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera