Solenergikväll – egen el från solen!

Välkommen till en inspirerande kväll om solenergi och främst solceller. Föreläsningen riktar sig till alla som är intresserade av solceller, såsom villaägare, fastighetsägare med flera. Under föreläsningen får du veta vad du behöver tänka på när du installerar solceller. Johan Nilsson presenterar lönsamhetskalkyler, vilka statliga investeringsstöd som gäller, olika tekniker och system och mycket annat.

SOLEN är framtidens energikälla – miljövänlig och gratis!

- Johan Nilsson, JN Solar är en duktig och uppskattad föreläsare kring solceller. Johan kommer att hålla föredrag och besvara frågor och det ges också utrymme för diskussioner, säger Marie Blumenberg, energi- och klimatrådgivare i Timrå.

- Utvecklingen av solceller och koppling mot elbilar går fort framåt och det finns ny teknik där man knyter ihop solceller och laddning av batterier, säger Johan Nilsson.

Tid: Tisdag 24/4 kl. 18.30 - 20.30.

Plats: Kulturmagasinet, Sundsvall.

Några vanliga frågeställningar som du får svar på:

  • Hur går jag till väga för att montera upp solceller på min villa eller sommarstuga och sälja el ut på nätet?
  • Vilka bidrag kan jag söka?
  • Hur mycket betalar elbolagen för den el jag levererar ut på nätet?
  • Hur beskattas detta?
  • Behöver jag bygglov?
  • Behöver jag byta elmätare?

- Med under kvällen finns också Per Ångman, risktekniker från Länsförsäkringar. Han kommer att prata om risker både vad gäller elsäkerhet och personsäkerhet. Säger Ida-Marie Stjerna, energi- och klimatrådgivare i Sundsvall.

Vi kommer kort att visa på Sundsvalls och Timrås solkarta. Den hjälper till och beräknar hur mycket el solceller kan producera på husets tak och väggar, säger 

- Vi kommer även kort att berätta vad vi energi- och klimatrådgivare kan hjälpa till med flikar Marie Blumenberg in.

Solkartan i Västernorrland, Soley, är ett projekt som drivits av Energikontoret Västernorrland med stöd från Energimyndigheten. Solkartan som finns i länets samtliga kommuner och är ett webverktyg som kan användas av alla som har ett hur större än 15 kvadratmeter, den tar hänsyn till väderstreck och takets lutning och man kan enkelt jämföra hur mycket el solcellerna kan producera på väggar och tak, fortsätter Mona Tjernström.

Kontakt:, Arrangör:
Mona Tjernström, 060 – 19 12 77, mona.tjernstrom@sundsvall.se
Ida-Marie Stjerna, 060-19 22 35, ida-marie.stjerna@sundsvall.se
Marie Blumenberg, 060-16 31 87, marie.blumenberg@timra.se

Kontakt föreläsare:                 
Johan Nilsson, 0706 - 62 98 61, johan@jnsolar.se
Per Ångman, Länsförsäkringar Västernorrland, 0611-36 53 77, per.angman@lfy.se

Kontakt:, Arrangör:
Mona Tjernström, 060 – 19 12 77, mona.tjernstrom@sundsvall.se
Ida-Marie Stjerna, 060-19 22 35, ida-marie.stjerna@sundsvall.se
Marie Blumenberg, 060-16 31 87, marie.blumenberg@timra.se

Kontakt föreläsare:                  
Johan Nilsson, 0706 - 62 98 61, johan@jnsolar.se
Per Ångman, Länsförsäkringar Västernorrland, 0611-36 53 77, per.angman@lfy.se

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Föreläsningen riktar sig till alla som är intresserade av solceller, såsom villaägare, fastighetsägare med flera.
Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare, Sundsvalls kommun.