Språngbrädan - Hälsa och Livsstil i arbetslivet!

Sedan januari 2017 pågår ett pilotprojekt för bättre samordning av vikarier i förskolorna och minska sjukfrånvaron. Från januari 2017 till september 2017 har den upprepade korttidsfrånvaron minskat från 16 % till 10 % på förskolor i Stöde och Matfors.

 

Vi gör en förflyttning av medarabetare från risk- till friskgrupp.

Målet är att minska antalet sjukskrivna medarbetare inom förskola och göra en förflyttning av medarabetare från risk- till friskgrupp

Språngbrädan drivs i projektet för vikaresamordning inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Friskare arbetsplatser

Sjukfrånvaro är hög inom förskolan och har stegvis ökat de senaste åren. Från 10 % (år (2015) till 16 % (år 2017). För att stoppa denna trend med ett ökat sjukskrivningstal har förvaltningen tagit fram en modell för hälsa och livsstil – Språngbrädan, ett hälso- och livsstilsprogram för medarbetare med en upprepad korttidsfrånvaro. (Mer än 6 tillfällen under en tolv månaders period.)

Att arbeta främjande och erbjuda ett långsiktigt hållbart hälso-och livsprogram med individuella hälsoplaner för medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro visar på både kvalitativa- och ekonomisk fördelar.

Under sin arbetstid ges medarbetare möjlighet att under ett år förbättra sin fysiska- och psykiska hälsa. I samarbete med hälsovägledare i företaget Livsstilskompetens har vi tagit fram ett hälsoprogram som kommer att pågå under 12 månader.  

Programmet inleds med en föreläsning om Hälsa och Livsstil för hela gruppen och en information om programmets innehåll.

De tjänster som ingår i programmet är teori och praktik som till exempel föreläsningar och tjänster som normalt erbjuds i träningslokaler det vill säga gymnastik, olika former av gruppträning, både inom och utomhus, styrketräning och andra fysiska aktiviteter.

Två hälsotester och framtagande av en individuell hälsoplan är grunden

Kvalitativa fördelar:

Medarbetare med upprepad sjukfrånvaro är åter i arbete och förbättrar sin hälsa genom en ökad hälsomedvetenhet.

Målgrupp:

  1. personer inom Stöde/Matfors förskolor startade i maj 2017.

15 personer inom Alnö/Ljustadalens förskolor startar i februari 2018.

20 personer inom Höglunda/Montessori förskolor startar i mars 2018.

Vår avsikt är att så många som möjligt påbörjar och fortsätter med liknande träningsaktiviteter efter genomfört friskvårdsprogram hälsar Gudrun Forslund, HR strateg inom

Barn- och utbildningsförvaltningen.

Mer om pilotprojektet vikariehantering inom förskolan

Bland annat har barnskötare överanställts för att förbättra vikariesituationen. 

Projektets effekter förväntas vara att skapa trygghet för barn och personal med färre vikarier, bättre arbetsförhållanden för vikarier samt minska tiden som verksamheterna får leta efter vikarier.
 

Vikariemodellen kommer att prövas inom flera geografiska områden under våren för att sedan permanentas i hela kommunen, detta under förutsättning att vi ser fortsatt positiva resultat.

Även hälsoinspiratörer har utbildats som ska vara motorn i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatserna. 

Uppstart Språngbrädan
När: 7 februari kl. 09,00 – 11,00
Plats: Alnö, Färjevägen 32 (samlingsalen, Alnö servicehus)
Kontakt: Gudrun Forslund, HR-strateg, Barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun, 070-189 0973

Välkomna!

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Snabbfakta

Sedan januari 2017 pågår ett pilotprojekt för bättre samordning av vikarier i förskolorna och minska sjukfrånvaron. Från januari 2017 till september 2017 har den upprepade korttidsfrånvaron minskat från 16 % till 10 % på förskolor i Stöde och Matfors.
Twittra det här

Citat

Vår avsikt är att så många som möjligt påbörjar och fortsätter med liknande träningsaktiviteter efter genomfört friskvårdsprogram
Gudrun Forslund, HR strateg inom Barn- och utbildningsförvaltningen.