Stadsbacken öppnar upp för extratjänsterna

 

Stadsbacken med sina kommunalt hel- och delägda bolag, har beslutat att ta stafettpinnen märkt extratjänster. Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att anställa en extra resurs som kan stötta verksamheten.

I Sundsvall finns cirka 1 000 personer som rymmer målgrupper aktuella för dessa extratjänster.

– Det är ett gemensamt ansvar vi har att bidra till att minska utanförskapet och bromsa såväl ökade kostnader som mänskligt lidande, säger Pernilla Berg (S), ordförande i Stadsbacken AB.

De kommunala bolagen kommer nu att gå hem på sina kamrar och se över vilka slags arbetsuppgifter de kan identifiera inom ramen för sina respektive verksamheter, och därigenom också se hur många man kan anställa. 

– Detta är efterlängtat, säger Therese Sjögren, chef för Arbetsförmedlingen i Sundsvall. Sundsvall har ju varit sena i starten och det är mycket föredömligt att de kommunala bolagen vill vara med och ta ansvar, säger hon.

Direkt efter semestrarna startar arbetet med att möta målgrupperna och matcha mot bolagens utbud av tjänster.

– Jag är stolt och glad över att bolagen inte tvekar inför att dra sitt strå till stacken, avslutar Pernilla Berg.

Kontaktpersoner:
Pernilla Berg (S), styrelseordförande, Stadsbacken AB, tfn: 070-343 14 18

Om Stadsbacken
Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 20 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 1,9 miljarder kr, en balansomslutning på 7,2 miljarder kr och ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt med 160 mnkr för 2016. Antal anställda uppgick till 528.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia