Ställ bilen och var med i tävlingen - Till jobbet utan min bil

Sundsvalls kommun och Trafikverket uppmanar alla bilister att lämna bilarna hemma i höst. Från och med den 22 augusti till och med den 16 december 2011 pågår tävlingen Till jobbet utan min bil och fina priser utlovas.

Kan du resa till arbetet på annat sätt än ensam i bil? Du kan få bättre hälsa, tjäna pengar och vinna priser i resetävlingen Till jobbet utan min bil. Anmäler sig gör man på www.sundsvall.se/tilljobbetutanminbil från och med den 15 augusti.

- Just nu finns extra goda skäl att lämna bilen hemma. Vi bygger en ny E4 och framkomligheten blir begränsad. Om man väljer ett annat färdmedel än bilen hjälper man inte bara dig själv. Trafiksituationen kommande år, när nya E4 byggs, blir bättre om vi väljer att åka kollektivt, cykla eller promenera till jobb och skola, säger Jan Lindgren, projektledare för Hållbart resande på Trafikverket.

En provisorisk E4 med bara två körfält kommer att ersätta befintlig motorväg genom Skönsberg under E4-bygget. Trafiken kommer även att öka på många andra gator. Varje bilist som kan byta färdsätt betyder minskade köer för dem som måste köra bil.

- Vi genomförde denna tävling för första gången 2009 och åter igen 2010 med lyckade resultat. Nu hoppas vi att antalet tävlingsdeltagare ska bli än fler än tidigare. Vi är alla vinnare om vi kan minska bilåkandet, säger Björn Abelsson, trafikplanerare, stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

Kontakt:
Sundsvalls kommun

Björn Abelsson, trafikplanerare
Stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 13 06, 070- 319 38 84

Trafikverket
Jan Lindgren, projektledare för hållbart resande
Tfn: 0611- 443 38

Foto: Kristofer Lönnå

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media