Stenstan Visitor Center – upplev Sundsvall med ny teknik

Renoveringen av stadshuset har pågått under drygt ett år, men det är inte bara fasaden som renoverats. Stadshuset är snart hemvisten för ett spännande Visitor Center.
- Genom illustrera stenstans historia genom ny interaktiv teknik, tar vi historien vidare och in i framtiden, säger Maria Åslin, projektledare för SVC.

I dagarna avslutades upphandlingen av all teknik som ska fylla Stenstan Visitor Center. Det blir en utmaning att fylla den med all information som våra experter på Sundsvalls historia tagit fram. Allting syftar till att sätta vår stenstad och stadshusets historia på kartan och i ett historiskt sammanhang.

Med hjälp av ett EU-stöd på dryga 13 miljoner byggs det nu ett Visitor Center i stadshuset i Sundsvall. Ett Visitor Center är en blandning av informationsplats/galleri och turistbyrå. Genom att använda sig av ny modern och interaktiv teknik skiljer det sig från t ex ett museum.

Hela renoveringen av Näringslivsbolagets nya lokaler och Stenstan Visitor Center som är beläget i bottenvåningen av Stadshuset ingår i ett koncept där varje del hänger ihop. Allt från tapeter, möbler, vägg- och takmålningar till färgsättning och belysning har betydelse för helheten. En inredare har fått uppdraget att hålla ihop alla delarna.

Samtidigt som våra experter på sundsvalls historia går igenom allt material pågår arbetet med att presentera detta på ett nytt och spännande sätt. Foton, filmer och historier ska integreras och bli till en spännande helhet.

-   Här ska du själv kunna välja vad du vill ta del av, och meningen är att det ska vara kul, spännande och intressant för alla åldrar, säger Maria Åslin.

Kontaktperson:

Maria Åslin
073-275 16 91

Facebook: www.facebook.com/stenstanvisitorcenter
Blogg: www.stenstanvisitorcenter.se

Här hittar du bilder med exempel på tekniken: http://www.visualiseringscenter.se/pressbilder/sv/

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.