Stor satsning av Sundsvalls kommun för att minska ungdomars återfall i missbruk

Socialtjänsten i Sundsvalls kommun har utvecklat en ny koordinerad eftervård för ungdomar som behandlats för missbruk. Detta för att motverka återfall och att ungdomar efter avslutad behandling ska gå tillbaka till de riskmiljöer de befunnit sig i tidigare.

Arbetet med att utforma en verksamhet för att möta upp ungdomars behov av stöd efter avslutad behandling startade under våren 2017. Det nya är att insatserna koordineras och att det tas ett helhetsgrepp om den unges vardag. I den nya verksamheten prioriteras fyra områden; skola, familj, fritid och behandlingsinsatser. Enligt Annika Backström, enhetschef på socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, är det viktigt att alla de fyra områdena fungerar bra för att minska risken för återfall i negativa beteendemönster.

Att skicka iväg ungdomar till behandlingshem kostar mycket pengar för socialnämnen. Men framförallt så är det en stor insats och investering i en ung människas liv menar Annika Backström.

- Ungdomarna har oerhört mycket att vinna på att få förutsättningar att lyckas efter en behandling och att få chansen att dra nytta av det de lärt sig. Ju fler misslyckanden desto sämre tro får de på sig själva. Och det här är många gånger ungdomar som känner att de misslyckats gång på gång i livet.

Eftervårdsteamet ger intensivt och flexibelt stöd för att göra hemflytten så trygg som möjligt och för att lotsa ungdomen vidare i livet. Stödinsatserna anpassas till individen och kan vara allt ifrån samtal till att köra personen till skolan på morgonen.

- Det är glädjande att se att den satsning som vi i den politiska majoriteten gjort på eftervården kommit igång snabbt och på ett så bra sätt. När en ung människa hamnat i missbruk och kriminalitet behövs en hjälpande hand. Här är det viktigt att vi stöttar för att de ska få en fungerande skolgång och en meningsfull vardag, säger Malin Larsson (S), ordförande Socialnämnden.

Socialnämnden tilldelade totalt fyra miljoner till öppenvården inom Individ- och familjeomsorg för att under 2017 och 2018 utveckla eftervården.

 

Kontaktpersoner:

Annika Backström

Enhetschef på socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

Telefon: 060-19 19 89

Mobil: 070-348 10 63

E-post: annika.backstrom@sundsvall.se

 

Malin Larsson (S)

Ordförande Socialnämnden

Telefon: 060-19 18 77

Mobil: 070-234 45 45

E-post: malin.larsson@sundsvall.se

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera