Stort intresse för föreläsning om asperger och stress

Det har varit ett oväntat stort intresse för föreläsningen om asperger och stress med Elisabet von Zeipel som anordnas av Sundsvalls kommun. Fler än 450 anhöriga, pedagoger och hälsopersonal anmälde sig innan anmälningstiden gick ut. Föreläsningen har fått byta lokal för att se till att alla intresserade får plats.

Tisdagen den 17 november kommer Elisabet von Zeipel, specialpedagog och författare, till aulan på Västermalms skola för att föreläsa om Asperger och stress.Elisabet har en lång erfarenhet av bland annat utredning av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt många års arbete på Aspergercenter.

Förhöjd stress bland unga

Många ungdomar med aspergers syndrom lever med en förhöjd stress som kan leda till utbrändhet och det är i huvudsak ungdomar med asperger som Elisabet kommer att prata om. Men mycket i föreläsningen gäller även ungdomar med ADHD som ofta lever med hög stress och i riskzonen för utbrändhet.

Elisabet tar upp hur man kan förstå och bemöta dessa ungdomar som börjat stanna hemma från skolan och om hur man kan hjälpa dem att hitta en väg tillbaka till undervisning. Hon berör även hur skolan kan jobba förebyggande för att minska risken för utbrändhet.

-   Hos många som möter personer, barn som vuxna, med Aspergers syndrom är kunskapen om stressens betydelse bristfällig men absolut nödvändig då den kan förbättra livskvalitén avsevärt. I min föreläsning visar jag att då vi är medvetna om stressaspekten ändrar det vår förståelse för personernas beteende och, följaktligen, våra åtgärder och bemötande. Många barn far illa på grund av okunskap i samhället. Så gör också deras familjer. Det behöver inte vara så och det är mitt positiva budskap,” säger Elisabet.

Föräldrastöd i Sundsvalls kommun

Föreläsningen är en del av Sundsvalls kommuns föräldrastödjande aktiviteter, År 2009 beslutade regeringen om en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd. Målet är att via föräldrarna främja barns hälsa och positiva utveckling samt maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem. I Sundsvalls kommun har det sedan 2014 pågått ett föräldrastödsprojekt med mål att stärka föräldrar i deras föräldraroll.

-   Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Vi vill erbjuda alla föräldrar stärkande aktiviteter. Den här typen av aktivitet är mycket efterfrågad och det ser vi tydligt här idag. Det finns ett stort behov att få träffa andra och ta del av erfarenheter kring sådant som rör den egna vardagen, säger Helena Ringström, projektledare för förebyggande Föräldrastöd i Sundsvalls kommun

Förebyggande föräldrastöd blir permanentad verksamhet i Sundsvalls kommun från och med 2016.


Medarrangörer

Attention Sundsvall-Timrå, Specialpedagogiska myndigheten, Bilda, Mittuniversitetet och A-gruppen Västermalms skola.


När
Tisdagen 17 november klockan 18.00 - 21.00

Var
Aulan, Västermalms skola


Kontakt

Helena Ringström, projektledare, Sundsvalls kommun

Helena.ringstrom@sundsvall.se

Tel: 073-2802655

Elisabet von Zeipel, föreläsare

Tel:08-854740 alt. 0722-504740 

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media