Sundsvall är Sveriges friluftskommun 2018

Priset delades ut under onsdagskvällen vid konferensen "Tankesmedja för friluftsliv" i Stockholm. Senast Sundsvall fick utmärkelsen som årets friluftskommun var 2010 och sedan dess har kommunen jobbat hårt för att få den igen. 
- Att vi tar emot utmärkelsen i år är ett kvitto på att vårt arbete är på rätt väg. Nu siktar vi på att vara en friluftskommun i världsklass, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Åsa Ulander (S).

Utmärkelsen utgår från en årlig undersökning av kommunernas friluftsarbete där 208 av Sveriges 290 kommuner deltog i år. Det som gör att Sundsvall får utmärkelsen är till stor del tack vare ett kommunövergripande engagemang kring just natur- och friluftsliv. Det visar tydligt den natur- och friluftsplan som man har arbetat grundligt med de senaste fem åren. Planen beslutades av kommunfullmäktige i januari och stakar ut det långsiktiga arbetet för att Sundsvall ska bli en friluftskommun i världsklass, med de nationella frilufts- och miljömålen som ledstjärna för kommunala mål och strategier.

För att få utmärkelsen Sveriges friluftskommun ska kommunen arbeta långsiktigt med friluftsliv och det är precis vad som sker i Sundsvall. Ett exempel på det är att alla förvaltningar och kommunala bolag har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stödja de mål och strategier som finns i natur- och friluftsplanen.

Bostadsnära natur och friluftsliv är avgörande

En förutsättning för människors vardagliga rekreation och naturupplevelser är den bostadsnära  naturen och friluftslivet. Under 2017 genomfördes en satsning inom det här området i Sundsvall.  Då avsattes 50 miljoner kronor i en satsning från den politiska majoriteten för ett tryggare och trivsammare Sundsvall, varav 15 miljoner för att tillgängliggöra och öka tryggheten i de bostadsnära skogarna på landsbygden samt för att rusta upp parkområden.

Insatsen motsvarar 100 års skogsskötsel -  det innebär att det skulle ta hundra år om nuvarande personalstyrka som jobbar på park- och skog skulle göra detta manuellt idag.  Insatsen har förbättrat möjligheterna för nära 15 000 sundsvallsbor att komma ut i skogen. För att få så god effekt som möjligt av åtgärderna så har en nära dialog med lokala föreningar och skolor varit viktig.

- Det är en klar styrka att alla delar av Sundsvalls kommun omfamnar de här frågorna. Att skapa goda möjligheter och intresse för friluftsliv är ett bra sätt att få människor att vilja värna om naturen. Natur och friluftsliv går faktiskt hand i hand, menar friluftsstrateg Anders Erlandsson, biolog Ronnie Nordström och Hans Asplund som är skogsansvarig.

- De tätortsnära friluftsområdena håller redan idag hög klass, men kommer i framtiden att vara ännu viktigare för att locka människor till Sundsvall. Där gäller det att fortsätta det framgångsrika arbetet med att sköta skogen med fokus på rekreation, men ändå hänga med och utveckla anläggningarna för att stödja nya aktiviteter och former av friluftsliv, säger kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S).

Fakta om utmärkelsen

Priset delades ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening vid konferensen Tankesmedja för friluftsliv 2018 den 18 april. De svenska kommunerna har en nyckelroll för friluftslivet och arbetet ger möjligheter för människor att ta sig ut i naturen och må bra. Sveriges Friluftskommun är ett pris som delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv.  Sveriges friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunernas arbete med friluftsliv. Undersökningen ställer frågor om planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv.

Kontaktpersoner

Anders Erlandsson, friluftsstrateg, 073-398 03 70

Ronnie Nordström, biolog,  070- 511 38 14

Hans Asplund, skogsansvarig, 070-190 71 18 

Åsa Ulander (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande, 070-189 99 20

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-190 12 91

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera