Sundsvall en av 50 kommuner i Sverige som satsar – Yrkesinriktad undervisning lyckad satsning för väg till arbete

Endast 20 procent av landets kommuner erbjuder Yrkesinriktad undervisning för elever inom Sfi och Grundläggande Vuxenutbildning*). Sundsvall är en av dessa kommuner. Tre kurser med totalt 37 elever startade nu i vår: Bussförare, Byggutbildning samt Hotell och konferens. Onsdag den 19:e och torsdagen den 20 april har ni möjlighet att, tillsammans med bland annat nämndsordförande Christiane Rüdiger (v), träffa elever och ansvariga för utbildningarna, samt ta del av utbildningarna. 

Pressinbjudan: Studiebesök på Yrkesinriktad Sfi/Grundläggande Vuxenutbildning i Sundsvall.
Tid: Onsdag den 19 april, klockan 09.00-11.30, samt Torsdag den 20 april, klockan 13.00-16.00.
Plats: Se program nedan.

Yrkesinriktad undervisning beskrivs som en nyckel till framgång till ett arbete för nyanlända och personer som saknar grundskolekompetens. Sundsvalls kommun satsar under året på flera kurser och intresset är stort. Totalt i Sverige erbjuder 20 procent av Sveriges kommuner denna typ av utbildning.   

– Vi satsar på yrkesutbildning i kombination med Sfi/Grundläggande för att det ger möjlighet till arbete. Vi har inte råd att ha en arbetslöshet på över 30 procent bland utlandsfödda när det finns möjlighet till arbete genom att yrkesutbilda sig inom brist yrken. Detta är ett av våra uppdrag på Vuxenutbildningen, och politiken både lokalt och nationellt står bakom detta oavsett politisk tillhörighet, säger Kjell Andersson, Rektor, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

Under utbildningen läser eleverna i så kallade yrkesspår och får en yrkesutbildning samtidigt som de läser svenska eller grundskolekompetens. I vår startar alltså tre kurser, Bussförare, Byggutbildning samt Hotell och konferens, varav de två sistnämnda är basutbildningar som senare kan kompletteras med speciella yrkesinriktningar inom respektive programområde. I höst planeras start av Restaurang, och en ny omgång av de kurser som startar i vår.
 

Program för dagarna:
Onsdag den 19 april            
09.00-10.00  Besök på KomVux (Navigator), Lasarettsvägen 19 och deltagarnas språkstudier.
10.30 -11.30  Besök på Yrkesakademin och Bussförarutbildningen, Gärdevägen 3.

Ansvariga för utbildningarna finns på plats.

Torsdag den 20 april            
13.00-13.45  Besök på StarBygg, och Byggutbildningen, Johannedalsvägen 65 (vid återvinningscentralen, Johannedals industriområde).
14.15-15.00  Besök på Miroi och Hotell- och konferensutbildningen, Esplanaden 10.
15.00-16.00  Konferensrum hos Miroi. Uppföljningssamtal med skolledare och samordnare.

Ansvariga för utbildningarna finns på plats.

Välkomna!

För mer information
Kjell Andersson, Rektor, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon: 073-274 59 84, E-post: Kjell.O.Andersson@sundsvall.se

*) Uppgifter hämtade från Skolverket
https://www.skolverket.se

Mer information om Vuxenutbildningen
http://vuxenutbildning.org

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia