Sundsvall tappar något i näringslivsranking

Efter förra årets glädjeskutt på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat, så backar Sundsvall nio placeringar 2013 till plats 127. Samtidigt förbättrar fem av sju kommuner i Västernorrland sina positioner i år. Särskilt värt att notera är att Timrå (plats 65) redan nu har uppnått sina ambitioner om att ha Norrlands bästa företagsklimat.

Jag gläds verkligen med Timrå, de har jobbat målmedvetet och strategiskt med näringslivsfrågor ända sedan 2003 och vi ser dem som ett föredöme inom det här området. Det är också positivt att länet som helhet förstärker sin position, säger Anita Öberg, vd på Näringslivsbolaget.

Samtidigt är jag också nöjd med att vi i Sundsvall för andra året i rad ligger på den övre halvan i landet och tvåa i länet när det gäller företagsklimat. Det tyder på att vi har stabiliserat oss på en högre nivå än tidigare, men vi vill mer!

Förra året steg Sundsvall 76 placeringar, till en 118e plats på Svenskt Näringslivs ranking. Ingen annan kommun över 30 000 invånare klättrade mer. Härnösand lyfte med lika många placeringar i år och blev därmed ”Länets klättrare 2013”.

För Sundsvalls del visade man i år minusresultat på nio kategorier och plusresultat på lika många.

Framför allt är det glädjande att vi ökade så kraftigt när det gäller ”Service till företag” (+26) och där tror jag att vår omtalade servicegaranti och våra duktiga företagslotsar är starkt bidragande orsaker, säger Oliver Dogo, affärsstrateg på Näringslivsbolaget.

Samtidigt ser vi att vi har gått bakåt när det gäller parametrarna ”Skolans attityder till företagande” och ”tillgång till kompetens”. Där har vi nu ett antal processer igång som till exempel Future Youth Camp, Kompetenskontraktet och Växa-projektet och det tror jag kommer att få effekt både när det gäller sysselsättning och ranking, fortsätter Oliver Dogo

Sedan är det ju ingen hemlighet att det har varit ganska turbulent i politiken – särskilt under hösten när undersökningen genomfördes – och det är inte omöjligt att sådana faktorer också påverkar rankingen, avslutar Anita Öberg

När det gäller övriga kommuner i Västernorrland ökade Örnsköldsvik med 1 placering till 154e plats. Ånge ökade 31 placeringar och Kramfors 47. Sollefteå behåller sin föga smickrande sistaplats av Sveriges 290 kommuner.

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media