Sundsvall växer

Vi blir fler och fler Sundsvallsbor.  Enligt statistik från Statistka centralbyrån är vi idag 98 325 Sundsvallsbor, vilket är ökning med 692 personer under 2016.

- Det är glädjande att Sundsvall växer mer än vad vi gjort de senaste åren. Nya Sundsvallsbor berikar vår kommun med nya idéer som bidrar till att utveckla Sundsvall. Särskilt genom att tillföra kompetens på arbetsmarknaden till nytta för såväl privata företag som offentliga organisationer. Det skapar goda förutsättningar för en fortsatt god utveckling av välfärden. säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande.

I Sundsvalls kommuns hållbara tillväxtstrategi, RIKARE är ett av målen att Sundsvall har fler än 100 000 invånare år 2021. Med de senaste årens befolkningstillväxt som bakgrund bedöms målet kunna uppnås. Befolkningsprognos från 2016 pekar på en årlig befolkningsökning med 600-800 personer de närmast kommande åren.

Likt majoriteten av landets kommuner antas befolkningsökningen drivas av immigration och så även i Sundsvalls kommun. Utan immigrationen skulle befolkningen minska med cirka 450-650 personer per år i kommunen. Att få personer oavsett bakgrund att vilja bosätta i Sundsvalls kommun kan därför ses som faktor till en stabil befolkningsökning över tid.

Likt en majoritet av Sveriges kommuner står även Sundsvall för en demografisk utmaning med en åldrande befolkning. Befolkningsprognosen för riket pekar på att antalet äldre kommer öka i takt med att vi lever längre. För Sundsvalls del antas ökningen av antalet personer över 85 år kraftigt tillta vid år 2021, för att år 2035 ha ökat med 76 % från år 2015.

Inom Sundsvallsregionen bor det 197 891 vilket är en ökning med 1 247 personer. Sundsvallsregionen består av Sundsvall-, Timrå-, Ånge-, Nordanstig-, Härnösand- och Hudiksvalls kommuner.

Kontaktpersoner

Peder Björk, (s) kommunstyrelsens ordförande, tfn: 070-190 12 91

Gabriel Lundgren, samhällsanalytiker, Sundsvalls kommun, tfn 072-147 54 88

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia