Sundsvalls kommun bjuder in till stadsvisionsseminarium När staden tar form

Den 4 och 5 september står Sundsvalls kommun som värd för seminarium och workshop som lyfter frågor om stadsutveckling och hantverk i staden. Seminariet vänder sig dels till yrkesverksamma som samhällsplanerare, hantverkare, antikvarier, stadsutvecklare, fastighetsägare, designers med flera, dels till allmänheten.

Under de två dagarna kommer yrkesverksamma och allmänhet att kunna ta del av både föreläsningar och workshops om stadsutveckling i Stadshuset. Dels lyfts frågor om stadens utformning utifrån olika typer av hantverkskunnande, dels lyfts frågor om varför städerna Sundsvall och Umeå byggdes upp på olika sätt efter att de totalförstörts i stora bränder samma dag år 1888. I en europeisk utblick får vi lära känna Dresden som också har legat i ruiner och som nu återskapas i barockstil.

Stadsbyggnadskontorets stadsvisionsseminarium har utvecklats och arrangeras i år tillsammans med Sundsvalls museum.

- Det är väldigt roligt att vi kan utveckla våra traditionella stadsvisionsseminarier att omfatta fler aktörer. På så vis kan vi erbjuda ett bredare och rikare program, säger Viveca Norberg, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Föreläsningar och workshops den 4 - 5 september om färglära och dekormåleri i kulturvård
Kunskap om olika hantverk är avgörande för både kulturmiljön och för stadens byggnader. De internationellt verksamma föreläsarna Berit Bergström och Mats Carlsson föreläser tillsammans med Anders Stjernberg om hur färger kan användas för att ta till vara städernas unika historiska karaktär.

Från dåtidens ruiner till framtidens stad, seminarium 5 september
Professor Thomas Hellquist, Nilsson Samuelsson, Dresden, Elin Pietroni, Umeå, Claes Rogander, Sundsvall diskuterar vilka värden som är viktiga att ta med sig när man skapar stadens offentliga rum. Petter Österlund visar sin utställning Två städer - två bränder.

”När staden tar form” arrangeras av Sundsvalls Museum och Sundsvalls stadsbyggnadskontor med stöd av Länsstyrelsen Västernorrland och ”Sundsvall, en del av Umeå2014”. Arrangemanget går av stapeln i samband med Stenstansdagarna, en stadsfest som uppmärksammar stenstans historia och kulturarv.

VI tar emot efteranmälningar till fredagsseminariet den 5 september till och med onsdag 3 september

Vi välkomnar självklart media att ta del av våra seminarium, kontakta någon av oss, Viveca eller Johanna, om ni vill vara med.

Kontakt
Viveca Norberg, samhällsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 12 85, 070- 391 14 40

Johanna Ulfdotter, antikvarie, Sundsvalls museum
Tfn: 060-19 18 52, 070- 190 78 83

Nilsson Samuelsson, stadsplanerare Dresden stad
Tfn: +49 173 942 24 46


Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar