Sundsvalls kommun deltar i Kvalitetsmässan i Göteborg

Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Temat för Kvalitetsmässan är ”Sverige kan bli bättre”. 167 seminarier anordnas mellan den 19-21 november. Sundsvalls kommun kommer att medverka i två seminarier.

Kristin Eriksson, undersköterska i Sundsvalls Hemtjänst Skönsmon, föreläser tillsammans med John Seddon, organisationspsykolog och managementkonsult och senare professor vid universitetet i Cardiff, under en rubrik som heter Check-Plan-Do.

De kommer bland annat att berätta om hur hemtjänstgruppen i Skönsmon, med hjälp av Vanguardmetoden (grundad av John Seddon) har uppnått spännande resultat genom systemtänkande. Där fokus har flyttats från tid och pengar till syfte och efterfrågan.

Monica Sjöqvist, informatör och ansvarig för kommunens intranät och Kristina Abremark, förskolechef kommer att föreläsa tillsammans med Per Dinborn, verksamhetsstrateg Skellefteå kommun under rubriken ”App, app and away”. De kommer att berätta om de mest innovativa exemplen på
e-förvaltning. I Sundsvall handlar det om kommunikationsplattformarna som bland annat förbättrat utbytet mellan hem och skola (Föräldramötet) och mellan äldreboenden och anhöriga(Anhörigwebben). Sundsvalls kommun har tidigare under året blivit uppmärksammade nationellt genom att vinna priset ”Guldlänken” som delas ut av Vinnova.

Sundsvall kommuns strategigrupp deltar i Kvalitetsmässan
Sundsvalls kommuns strategigrupp kommer också att delta i Kvalitetsmässan. Strategigruppen består av förvaltningsdirektörer, funktionscheferna på koncernstaben och VDs på de kommunala bolagen.

Syftet med strategigruppens resa är att utveckla ledningsgrupperna och att tydliggöra uppdrag, arbets- och förhållningssätt. Vidare ska strategigruppen jobba med utveckling av Sundsvalls kommuns förmåga att leda och styra verksamheten med beaktande av de förbättringsområden som kommunkompassen* identifierat. Strategigruppen ska också ta del av föreläsningar inom området ledning och styrning som är ett av de block som behandlas på Kvalitetsmässan.

- Kvalitetsmässan är den konferens i Sverige där vi på ett och samma ställe möter de mest framstående nytänkarna inom verksamhets- och samhällsutveckling. Vi får dessutom tid att arbeta med kommunens ledande chefer i frågor som skall säkra en fortsatt utveckling av kommunens förmåga att leverera bra tjänster till Sundsvalls kommuns medborgare och företag. Vi har som ambition att blir Sveriges kvalitetskommun 2015 och då behöver vi vässa organisationen.  Dessutom är jag oerhört stolt över att Sundsvalls kommun har två medarbetare på plats vars arbete fått uppmärksamhet runt om i Sverige och att de får möjlighet att sprida detta på en nationell arena säger Stefan Söderlund, kommundirektör.


*se information om Kommunkompassen:
http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kvalitetskontroll-och-utveckling/Kommunkompassen/Kommunkompassen-2012/

Kontaktperson:
Camilla Nilzén
Kommunikationsdirektör
Sundsvalls kommun
Tfn. 060-19 14 17, 070-321 13 75

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera