Sundsvalls kommun får 19 miljoner från Trafikverket för att främja persontransporter med kollektivtrafik och cykeltrafik.

Trafikverket erbjuder kommuner och landsting att söka ekonomiskt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Sundsvalls kommun har nu erhållit 19,25 miljoner kronor till om- och nybyggnaden av Navet samt för gång- och cykelvägar kring Sallyhill.

Syftet med Trafikverkets satsning är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik.
- Stadsmiljöavtalet ger Sundsvalls kommun förutsättningar att snabbare och med större kraft påbörja och driva planerade åtgärder för att öka andelen hållbara resor, förtäta staden samt öka hållbarheten ur såväl ekonomiska, sociala som ekologiska aspekter, konstaterar Martin Södergårds, infrastrukturstrateg på Sundsvalls Kommun, som varit med och skrivit ansökan.

Pengarna från Trafikverket ska nu gå till två öronmärkta projekt hos Sundsvalls kommun:
- Pengarna ska dels stötta byggandet av nya Navet, som ska bli en attraktiv, nära och trygg busshållplats i centrum. Förändringen av dagens Navet kommer förhoppningsvis att påverka bussresandet positivt. Sen ska Trafikverkets pengar också stötta en ny gång- och cykelväg längs Dalgatan, Sveavägen och Sallyhillsvägen samt en tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs dessa vägar. Det blir ett nytt huvudstråk som har stor potential att få många att resa hållbart, säger Maria Chruzander, avdelningschef på Gatuavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun.

Bättre och tryggare bussnav
Trafikverkets stöd om 19,25 miljoner kronor motsvarar 50 % av den totala beräknade kostnaden för de två projekten (Navet+Sallyhill) tillsammans.
- Tillskottet är förstås väldigt glädjande och betydelsefullt. Pengarna innebär att vi kan genomföra fler och bättre åtgärder för att öka det hållbara resandet, exempelvis att göra vårt nya bussnav bättre och tryggare för resenärerna. Målet med våra satsningar är både att förbättra miljön och att ge fler medborgare möjlighet till ett tillgängligare liv med större rörlighet, säger Anders Hedenius, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

_______________________________________________________________________________
För mer information vänligen kontakta:
Martin Södergårds, Infrastrukturstrateg, Sundsvalls Kommun
Mobil: 073-037 53 35

Anders Hedenius, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Sundsvalls Kommun
Mobil:070-183 16 95

Maria Chruzander, avdelningschef på Gatuavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun
Telefon: 060-19 15 80

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Sundsvalls kommun har erhållit 19,25 miljoner kronor, från Trafikverket, till om- och nybyggnaden av Navet samt för gång- och cykelvägar kring Sallyhill.
Twittra det här