Sundsvalls kommun förbättrar kontakten med företagare

Sundsvalls kommun har genomfört en NKI - undersökning bland företag som under det senaste året har varit i kontakt med kommunen för att söka tillstånd eller i ett tillsynsärende. Därefter har en fokusgruppsundersökning gjorts med ett urval av dessa företagare. Syftet är att skaffa kunskap om hur företagen uppfattar kommunen när det gäller bemötande, kompetens, service och hantering av ärenden och för att ringa in viktiga förbättringsområden. 

Undersökningarna har lett fram till en åtgärdslista som berörda förvaltningar kommer att jobba vidare med under hösten. En viktig åtgärd är att bilda en företagspanel med företag som deltagit i undersökningen för att fortsätta dialogen om förbättrad service.

Övriga åtgärder;

  • Ordna seminarier i coachande förhållningssätt för kommunala tjänstemän
  • Planera för att åstadkomma samordning mellan förvaltningarna i företagsärenden
  • Upprätta fem råd/regler för en bättre telefonkultur och ökad tillgänglighet.
  • Upprätta en lista på konkreta servicemål (till exempel återkoppling inom 24 tim.)

Resultatet från undersökningarna visar bland annat att företagarna tycker att tjänstemännen har hög kompetens och är bra på att lyssna, medan handläggningstiderna kunde vara snabbare liksom tillgängligheten.

- Flera undersökningar visar att kommunens attityder kan bli bättre och det är bra att vi får ytterligare kunskaper som hjälper oss med hur vi kan bli bättre i frågan, säger Lennart Andersson, stabschef.

Miljökontorets kunder anser i högst grad att de fått en bra service och trevlig bemötande och en professionell behandling av sitt ärende, enligt NKI-undersökningen.
- Vi får inte för det luta oss tillbaka och vara nöjda, det finns alltid förbättringsområden säger Ylva Jakobsson, miljökontoret.

Kontakt:

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Telefon: 060-19 10 00

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera