Sundsvalls kommun satsar på trygghetsarbete och bildar ett strategiskt trygghetsråd

Nu tar Sundsvalls kommun ytterligare ett steg i trygghetsarbetet. Trygghetsrådets första möte äger rum på eftermiddagen den 29 mars på Villa Marieberg.

Vi vill gärna träffa media klockan 15.00, i samband med kafferasten.

Syftet med dagen är att lägga upp planerna för hur det strategiska arbetet ska se ut framöver. Vi kommer att prata om förväntningar, förutsättningar och hur och vad trygghetsrådet ska ägna sig åt.

Trygghetsrådet syfte är att arbeta strategiskt och kommunövergripande med trygghetsfrågor i det offentliga rummet. I rådet ingår kommunala tjänstemän, polis, räddningstjänsten med flera. Vid mötet 29 mars deltar bland andra 
Lars Persson – kommunalråd
Ulla Näsman – direktör för Kultur & Fritid
Peter Löthman – socialdirektör och
Tommy Nilsson – skoldirektör 

Kontakt:

Helen Otterström, trygghetssamordnare, 070-339 88 77

 

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera