Sundsvalls kommun startar upp ett nytt ungdomsfullmäktige - Välkommen till en kick-off med elever och politiker

I våras genomfördes Sundsvall kommuns första ungdomsfullmäktige, som en del av arbetet med Värdeskapande lärande. Elever från tre olika skolor presenterade åtta förslag för ett mer hållbart Sundsvall.
- Arbetet med ungdomsfullmäktige blev väldigt lyckat! Eleverna var väldigt engagerade och fick en bra inblick i politik, demokrati och samhällsutveckling. Därför startar vi upp ett nytt ungdomsfullmäktige, säger Arianne Sundman, ordförande i kommunfullmäktige.

Välkommen till kick-off för Ungdomsfullmäktige 2017! Tisdag den 29 november kl. 13.00 möts elever och politiker i fullmäktigesalen. 

Ungdomsfullmäktige våren 2016

I 2017 års ungdomsfullmäktige medverkar elever i årskurs 7 från Heliås Sidsjön och Höglundaskolan samt årskurs 8 från Nivrenaskolan. Eleverna kommer att utgå från sina egna kunskaper och intressen när de arbetar med de tre huvuduppdragen från Sundsvalls kommuns mål- och resursplan: jobb och näringsliv, en likvärdig skola och goda livsvillkor. Elevernas arbeten kommer att pågå under resterande del av höstterminen samt under vårterminen. Den 11 maj är det ungdomsfullmäktige, där eleverna får presentera sina förslag för politikerna.

Några ord om vårens ungdomsfullmäktige 

”Vi har fått ut skolans arbete i verkligheten. Flera elever kände sig stolta och presterade över vad det trodde själva. De har sett att det är möjligt att påverka och hur man skriver ärenden för att få till något bra som först kändes omöjligt”.
Jenny Berglund och Åsa Gustavsson, lärare Hellbergsskolan, deltagare i ungdomsfullmäktige

”Det var pirrigt att stå i talarstolen. Det har varit svårt att jobba med det här men också roligt. Vi har fått testa på nya saker och lärt oss om ur demokrati fungerar och hur man får igenom beslut. Vi vill göra mer av det här i skolan! ”
Mohammed och Moa från Hellbergsskolan som presenterade två av förslagen i ungdomsfullmäktige

Kick-off med elever och politiker

Elever och politiker träffas i fullmäktigesalen och få en introduktion till projektet.

När: 29 november
Tid:13.00
Plats: Fullmäktigesalen
Kontakt: Arianne Sundman, kommunfullmäktiges ordförande, 070 – 624 32 11

Värdeskapande lärande

Värdeskapande lärande handlar om att låta människor lära sig tillsammans genom att använda sina kunskaper för att skapa något av värde för någon annan än sig själv.  Att skapa värde för andra individer ger ofta upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande, vilket har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade elever i skolan.

Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt vilket i sin tur leder till utveckling av kunskaper och förmågor. Detta har bekräftats i en nationell effektstudie med fokus på värdeskapande lärande som gjordes på uppdrag av Skolverket under läsåret 2015/2016. Snart har över 450 skolledare, pedagoger, elever samt chefer och medarbetare i andra verksamheter inom kommunkoncernen deltagit i utbildningssatsningen.

Utbildningssatsningen Värdeskapande lärande fortsätter under läsåret 2016/2017. Just nu pågår utbildning för pedagoger inom Njurunda skolområde och Centrum för flerspråkigt lärande.

Satsningen påbörjades hösten 2014 och är baserad på forskning från Chalmers entreprenörskola. Ett flertal arbeten har påbörjats inom Barn och utbildning samt i samarbete mellan övriga förvaltningar och kommunala bolag, bland annat Mitthem, Drakfastigheter och FAVI. Läs mer om Värdeskapande lärande

 

 

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar