Sundsvalls kommun uppmuntrar arbetsplatser att göra det lätt att välja cykeln till och från jobbet

För att uppmuntra att fler arbetsplatser gör det enklare för sina medarbetare att cykla till och från jobbet och i tjänsten har Sundsvalls kommuns Gatuavdelning tagit fram utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats Sundsvall”. 

Gatuavdelningen vill uppmuntra arbetsplatser att underlätta för sina cykelburna medarbetare. Med utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats Sundsvall” ska man öka cykelengagemanget hos företag och organisationer i Sundsvall och är ett led i Sundsvalls kommuns arbete med att göra Sundsvall till en bättre cykelstad. För att få utmärkelsen ska man uppnå sju kriterier.   

– Kriterierna handlar bland annat om att tillhandahålla tjänstecyklar som kan nyttjas av anställda och ha tillgång till cykelställ för anställda och besökare, säger Susanne Thors, projektledare för Hållbart resande på Sundsvalls kommun.

Under hösten utses alla arbetsplaster som uppnått kriterierna för utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats Sundsvall” och belönas då med ett diplom, en plakett och visas upp på helasundsvallcyklar.se. Det är första gången som utmärkelsen delas ut i Sundsvall och i år är det tre företag som blivit utsedda, Gatuavdelningen på Sundsvalls kommun, IF Skadeförsäkring och KFX HR-partner.

KFX tog igår emot utmärkelsen

– Vi vill att fler av våra konsulter och kunder ska välja att cykla, då vi tycker att hälsa och miljö är viktigt. Att vara en cykelvänlig arbetsplats är ett självklart val för oss, säger Pernilla Wedin, Regionschef KFX HR-parter Nord.

På sundsvall.se kan man anmäla sin arbetsplats. Det är kostnadsfritt att vara med och utmärkelsen är öppen för alla arbetsplaster i Sundsvall med minst tio anställda. 

http://sundsvall.se/samhallsplanering-och-trafik/trafik-och-hallbart-resande/cykla-i-sundsvall/cykelvanlig-arbetsplats/

Kontakt

Susanne Thors, projektledare Hållbart resande, 070-185 63 86.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media