Sundsvalls kommunfullmäktige har besök från Ulundi, Sydafrika.

Vid  Fullmäktiges sammanträde måndag 12/3, kommer företrädare för kommunledningen i Ulundi, en kommun i nordöstra Sydafrika.

 Bakgrunden är ett Kommunalt Partnerskap som kommunerna bedriver 2011-2013. Kommunala Partnerskap syftar främst till att på olika sätt stödja utveckling av lokal demokrati och att bekämpa fattigdom i vid bemärkelse. Lars Persson, vice kommunalråd, leder Sundsvalls arbete inom partnerskapet.

Partnerskapen är finansierade av ICLD. ICLD betyder Internationellt Centrum för Lokal Demokrati och är en förening inom SIDA.

 Programmet under veckan tar fasta på demokratiarbete och ska ge besökarna med kommunalrådet (Mayor) NJ Manana i spetsen, en inblick i svensk offentlig sektor;  kommunernas ansvar och öppenhet, arbetet för att ge pojkar och flickor/ män och kvinnor lika förutsättningar, liksom former för finansiering och uppföljning av kommunens verksamheter. Även medias roll i vår demokrati blir ett intressant inslag.

 Förutom utbytet mellan ledningen i de båda kommunerna, pågår ett projekt med miljöfrågor i fokus. Primärt handlar det om att minska negativa effekter av avfall, genom bl a återvinning och olika former för energiomvandling, områden som Sundsvall ligger i framkant inom. Det projektet har redan lett till flera konkreta förbättringar för boende i Ulundi.

 Kontaktperson;    Christin Strömberg tel 070-191 62 27.

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera