Sundsvalls kommuns stipendieutdelning 2016

Sundsvalls kommuns idrotts- och kulturstipendiater är nu utsedda och ikväll tilldelas de sina priser under högtidligare former kl. 16.30 på Kulturmagasinet.
 


 

Stipendieutdelningen äger rum på Kulturmagasinet den 14 december kl. 16.30 och inleds med musikinslag av Malin Höglund på kontrabas. Dessutom nycirkus med Cirque Event.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Åsa Ulander och kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker hälsar därefter välkommen.
 

Utdelning av stipendier
- Sundsvalls kommuns Idrottsstipendium
- Sundsvalls kommuns Idrottsstipendium - Utmärkelse Ledare för unga
- Sundsvalls kommuns Idrotttsstipendium - Hedersomnämnande
- Sundsvalls kommuns Kulturstipendium
- Sundsvalls kommuns stipendium för Framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll
- Grafströmska Sandqvistska fodens stipendium
- Widestiftelsens stipendium
 

Avslutning
Folkmusik med Bottnarna
 

Mer om stipendierna och stipendiaterna

Sundsvalls kommuns idrottstipendium
tilldelas unga idrottare som är lovande eller som nått stora framgångar inom sin idrott samt ledare för unga.

Stipendiater 2016
Stefanie Biedron, 17 år, får ett idrottsstipendium på 10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling inom judon.

Hugo Burvall, 19 år, tilldelas ett idrottsstipendium på 10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling inom freeskiing.

Felicia Andersson erhåller ett idrottsstipendium på 10 000 kr som stöd till fortsatt utveckling inom simningen.

Anna Nordin får utmärkelsen ledare för unga 2016, för sitt engagemang i Sundsvalls orienteringsklubbs ungdoms- och juniorverksamhet.

Rune Andersson får utmärkelsen hedersomnämnande 2016, för sitt engagemang i Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb.

Sundsvalls kommuns kulturstipendium
För utbildning och stöd till främst unga, lovande förmågor inom kulturområdet.

Lotta Andersson tilldelas ett kulturstipendium på 20 000 kr för att fokusera på sitt eget musicerande och utforska traditionellt och egenskrivet material.

Linde Jonsson och Christine Persson får ett kulturstipendium på 10 000 kr vardera
för det arbete de lägger ner med att lyfta närområdets historia paketerat i musikaliska scenframträdanden.

Patrik Norman tilldelas ett kulturstipendium på 10 000 kr, för att kunna bearbeta, arrangera och göra nyinspelningar av Helmer Nordenssons musik.


Sundsvalls kommuns stipendium för framställning av
litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll


Inger Söderberg har under många år dokumenterat den lokala historien genom arkivstudier och intervjuer. Hon har gett allmänheten möjlighet att ta del av resultatet genom sina böcker om Essvik, Skottsund och Stockvik. Nu arbetar hon vidare med ett nytt projekt som ska berätta om det ”verkliga” livet i Sundsvall och Medelpad under 1900-talet.

Lars Forsstedt arbetar med en dokumentation av Medelpads fotografhistoria. Han fokuserar på perioden 1846-1900 och har gjort omfattande arkiv- och litteraturstudier inom ett hittills ganska outforskat område. Tanken är att detta omfattande projekt ska resultera i en bok.
 

Grafströmska-Sandqvistska fondens konststipendium

Cecilia Helsing
Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden tilldelar Cecilia Helsing ett stipendium på 30 000 kronor för projektarbete med analogt fotografi och tredimensionella modeller för att skapa visuella knytpunkter. Projektet studerar människans relation till platser med koppling till tid, entropi och verklighetsuppfattning.

Martina Skyttberg
Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden tilldelar Martina Skyttberg ett stipendium på 30 000 kronoR för att genomföra sitt mastersprojekt

Klara Källström
Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden tilldelar Klara Källström ett stipendium på 30 000 kronor för att studera boktryckeriets möjligheter kostnader kopplade till bokproduktionen.

Widestiftelsens stipendium
Stipendiaten avslöjas på plats

 

 

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.