Ungdomar bjuds in till workshop när Sundsvall får nya hållplatser för bussarna i Stenstan

Navet försvinner och bussarna får en ny plats. På onsdag mellan kl 18-20 kan Sundsvalls ungdomar delta i en workshop och tycka till om den nya platsen. 

Många har fått dela med sig av ideer och tankar kring hur platsen för de nya busshållplatserna i centrum ska utformas. Nu träffar vi ungdomar från Unga magasinet som i en workshop får skriva ner och rita upp sina ideer och beskriva vad som skapar en bra känsla på platsen.

- Vi behöver lyssna på flera olika röster för att utforma en riktigt bra plats. Det här tillfället är ett sätt att samla in värdefull kunskap från Sundsvalls ungdomar, säger Mattias Carpenlid, projektledare Sundsvalls kommun.

Närheten till gågatan och Stora Torget
De nya busshållplatserna får en mer central och trygg miljö. Genom ett ökat folkliv, tydligare trafikrum för trafikantgrupper, bättre belysning och bättre tillgänglighet för alla förstärks tryggheten i området.

Synpunkter från sundsvallsborna
Vi har träffat många sundsvallsbor i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för stadstrafiken. Det som sammanfattningsvis har påtalats som stora brister med nuvarande busstation Navet är:

  • trygghet
  • utformning och gestaltning
  • trafiksäkerhet
  • information för resande
  • möjlighet att kunna orientera sig i området på ett bra sätt
  • framkomlighet och för cyklister och gående
  • parkeringsmöjligheter för cyklar
  • tillgänglighet

 

Kontakt:

Mattias Carpenlid

Tfn: 070-101 46 18
E-post: mattias.carpenlid@sundsvall.se

Johan Nordström

Tfn: 060-191332
E-post: johan.nordstrom@sundsvall.se
 

Mer information: www.sundsvallvaxer.se/nyhallplatsistenstan

Sundsvalls kommun
060-19 10 00
info@sundsvall.se

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media