Utsiktsplats Sundsvallsbron, vid kvarteret Rosenborg, södra kajen

Just nu pågår det största brobygget i Europa sedan millennieskiftet. Sveriges längsta motorvägsbro byggs i Sundsvall och både sundsvallsbor och besökare vill se hur arbetet fortskrider. Bara Trafikverkets visningslokal drar ett 100-tal besökare under de få timmar per vecka som lokalen är öppen.

Utsiktsplats för sundsvallsbor och besöksnäring
Sedan våren 2012 har många engagerat sig i att finna en lämplig utsiktsplats för brobygget och det börjar bli bråttom. Försommaren 2013 kommer det mest intensiva skedet i brobygget med de upp till 170 meter långa och 2500 ton tunga broelementen som kommer på pråm in från Polen. 

Trafikverket, stadsbyggnadskontoret och näringslivsbolaget har diskuterat alternativa platser och funnit att södra kajen är den mest lämpliga sett ur flera aspekter.

- Utsiktsplatsen har goda förutsättningar att bli välbesökt. Här kan sundsvallsbor och besökare få information om Sundsvallsbron och om platsen Sundsvall. Här kan vi också berätta mer om övriga infrastruktursatsningar i Sundsvallspusslet, säger Erland Solander, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Utsiktsplats Sundsvallsbron ställs i ordning vid kvarteret Rosenborg, södra kajen
Förslaget på utsiktsplats ligger mellan fotbollsplanen vid södra kajen och inre hamnen. Skissen har tagits fram av Cecilia Andersson, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret. Här kan såväl spontanbesökare som arrangerade besök erbjudas möjlighet att dels se, dels få information om brobygget från Trafikverkets personal. Denna plats är även lämplig för att berätta om delarna i Sundsvallspusslet som möjliggörs i och med att den nya bron byggs; Norra kajen, Inre hamnen, Södra kajen och Resecentrum. Alla dessa platser ligger i direkt närhet till utsiktsplatsen.

- Jag tror att utsiktsplatsen har alla förutsättningar för att bli ett populärt utflyktsmål i sommar. Med den får vi ett bra komplement till vår visningslokal för att möta det stora intresse som finns kring arbetet med nya E4 i allmänhet, och bron över sundsvallsfjärden i synnerhet, säger Ulf Carlsson, kommunikationsansvarig E4 Sundsvall.

Uppställningsplats för husvagnar och plats för bussar
Man ser  över möjligheten med att skapa 24-timmarsparkering för husvagnar och husbilar vid utsiktsplatsen som i så fall skulle ersätta de nuvarande husvagnsparkeringar som försvinner i samband med exploateringen i inre hamnen.

Utsiktsplatsen kommer att skyltas från Landsvägsallén
Trafikverket kommer att skylta utsiktsplatsen längs Landsvägsallén för infart till platsen samt erbjuda guidade visningar vid vissa tider.

Kontakt:
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens orförande
Tfn: 070-601 40 93

Gunnar Westerlund, avdelningschef, mark- och exploatering, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 070-324 16 41

Cecilia Andersson, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 070-345 32 53

Ulf Carlsson, kommunikationsansvarig E4 Sundsvall
Tfn: 010-123 86 05

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media