Välkommen till presskonferens: Genomförande av Sundsvall Logistikpark


Kontakt:

Åke Jonsson, vd Sundsvall Logistikpark AB

060-19 25 99, 073-271 02 32

Bertil Kjellberg, ordförande Sundsvall Logistikpark AB

070-682 33 80

 

Fakta om Sundsvall Logistikpark

Sundsvall Logistikpark AB är ett kommunalt bolag som har i uppdrag att samordna utvecklingen av ett transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket, SCA och länsstyrelsen. Projektet innefattar;

  • Containerhamn i anslutning till befintliga Tunadalshamnen
  • Kombiterminal
  • Ytor för service- och logistikverksamhet
  • Elektrifiering av järnväg ner till hamnen och fram till SCA:s pappersbruk i Ortviken.
  • Bättre järnvägsanslutning till industrispåret ner till hamnen.

Mer information på: www.sundsvalllogistikpark.se

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera