Varannan vatten

Budskapet ”Varannan vatten kommer att finnas på Sundsvalls bussar under sex veckor i sommar”. Syftet med budskapet är att påverka attityder och beteende kring alkoholintag!

Reklamen kommer att synas under veckorna 27-30 och vecka 32 och 34, (i samband med bland annat Gatufesten och Drakfestivalen) och budskapet kommer att ”fraktas runt” och vara synligt på många ställen i kommunen!

Kampanjen är riktad till alkoholkonsumenter, män och kvinnor i åldrarna 18-40 år, och syftet med kampanjen är att besökarna ska bli mindre berusade genom att varva alkoholintaget med vatten. Fokus ligger på att lyfta fram de positiva effekterna av att bli mindre berusad.

Kampanjen startade på Gotland
”Varannan vatten” är en kampanj som utvecklats av Gotlands kommun. Den sprider budskapet om att dricka alkohol på ett smart sätt, nämligen att både dricka mindre och klokare. Det handlar inte om några pekpinnar, utan i stället framför kampanjen de positiva effekterna av att inte dricka för mycket. Till exempel att man blir attraktivare, har mer koll, orkar mer, har roligare och mår bättre, både samma dag och under morgondagen.

Kontaktperson:
Helena Ringström,
Folkhälsosamordnare,
Tel: 060- 19 89 95,
Mobil: 073-275 14 04

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera